Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte de asistență externă în sectorul agroalimentar

Proiectele de asistenţă externă  în sectorul agroalimentar – 2017

Nr.

Denumirea  proiectului

Donator

Tip de asistență

Bugetul proiectului

Descrierea activităților

Perioada de implementare

Date de contact

 I. Proiecte investiționale

1.

Programul ENPARD Moldova - suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Comisia Europeană

Grant

(suport bugetar sectorial)

53 mln EURO

 

Suport Guvernului Republicii Moldova în eradicarea sărăciei, promovarea creșterii durabile și favorabile incluziunii și consolidării guvernanței economice și democratice.

2016-2018

MAIA, DAMEP

 

2.

Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P)

Banca Mondială 

(cu suportul Guvernului Suediei, GEF)

Credit/ grant

34 mln USD -

(MAC-P I) și

10 mln USD – (MAC-P II)

Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin acordarea de sprijin pentru modernizarea managementului siguranței produselor alimentare, facilitarea accesului fermierilor la piețe și promovarea practicilor de gestionare durabilă a terenurilor agricole.

2012-2019

Olga Sainciuc

069175751

3.

Programului Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă

(IFAD VI)

IFAD

(cu suportul GEF, Guvernul Danemarcei)

Credit/

grant

25,8 mln USD

Reducerea sărăciei rurale în Moldova prin crearea unor condiții favorabile pentru cei mai săraci membri ai societății rurale, în scopul de a crește veniturile lor prin îmbunătățirea accesului la piețe și locuri de muncă.

2014-2017

Victor Roșca

069140981

4.

Proiectul de Reziliență Rurală

(IFAD VII)

IFAD

Credit/

grant

38,7 mln USD

Creșterea rezistenței la schimbările climatice, reducând impactul asupra agriculturii și îmbunătățind oportunităților economice pentru populația săracă din zonele rurale.

2017- 2023

Victor Roșca

069140981

5.

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

Banca Europeană pentru Investiții

Credit

75 mln EURO

 

A contribui la redresarea industriei vinului țării și promovarea vinului denumirea de origine protejată (P.D.O) și indicație geografică protejată (P.G.I)

2011-2016, extins 2017

Iurie Brumarel

069176027

 

6.

Proiectul „Livada Moldovei”

Banca Europeană de Investiții

Credit

120 mln EURO

 

Dotarea livezilor cu sisteme de irigare și anti-grindină, tehnologizarea proceselor de producție horticole după recoltare, dezvoltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor.

2016-2020

Iurie Brumarel

069176027

 

 

7.

Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR

Guvernul Japoniei

Grant

21 mln USD

 

A contribui la creșterea producției de alimente (producția de cereale), în țară prin utilizarea utilaje agricole moderne, reducând costurile de producție și îmbunătățirea tehnologiilor de creștere.

2000 - prezent

 

Vlad Loghin

060008898

8.

Proiectul Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasă 2KR

Guvernul Japoniei

Grant

70 mln LMD

 

A promova sisteme durabile de încălzire cu biomasă, în scopul de a îmbunătăți auto-suficiența energetică în Republica Moldova.

 

2013- prezent

Vlad Loghin

060008898

9.

Programul de vânzări în rate 2KR în agricultura performantă irigată al FPM Moldova

Fondul de Dezvoltare Durabila Moldova

Credit

86.5 mln MDL (~4.6 mln USD)

Programul va permite fermierilor mici și mijlocii, care au dificultăți în contractarea de credite și împrumuturi din cauza lipsei de garanție și/sau de istorie de credit pentru a cumpăra în rate echipamentele și utilajele necesare pentru dezvoltarea performanțelor agriculturii irigate.

2015-2025

Vlad Loghin

060008898

10.

„Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Moldova”

Guvernul Japoniei -

Grant

4,8 mln USD

Dezvoltarea și susținerea agriculturii de conservare

2017-2018

Vlad Loghin

060008898

11.

Credit de asistenţă condiţionată

Guvernul Poloniei

Credit

50 mln Euro

Creșterea competitivității prin restructurarea și modernizarea agriculturii, creșterea treptată a ponderii produselor agricole cu valoare adăugată ridicată.

2016-N/A

Elena Matveeva

022 262726

  1. Proiecte de asistentă tehnică

12.

Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea Programului ENPARD-Moldova

Comisia Europeană

Grant

2,65 mln EURO

Suport Guvernului Republicii Moldova în eradicarea sărăciei, promovarea creșterii durabile și favorabilă incluziunii și consolidarea guvernanței economice și democratice.

dec. 2016-2018

Henry Jorgensen

060721562

 

Tatiana Cebotari

069237979

13.

Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia

Comisia Europeană

Grant

6,5 mln EURO

Stimularea colaborării dintre autoritățile centrale și locale, precum și între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, astfel încât să încurajeze dezvoltarea social-economică a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul va contribui la dezvoltarea sectorului agroalimentar, promovarea antreprenoriatului local, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor populației care trăiește în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia.

2016-2018

Anatolie Terzi

069380292

14.

TWINING „Consolidarea capacităților și competențelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)”

Comisia Europeană

Grant

1,2 mln EURO

Consolidarea capacității instituționale a AIPA privind administrarea măsurilor de susținere în vederea dezvoltării agricole și rurale în concordanță cu normele și standardele UE.

 

2016 - 2018

Sonja Schalud

069240002

15.

TWINING „Suport pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Comisia Europeană

Grant

2 mln EURO

Sporirea potențialului commercial și de export al lanțului alimentar în domeniul agro-businessului  în concordanță cu standardele UE și cerințele tehnice privind DCFTA.  

2017-2019

Gintaras Lapinskas

061195311

16.

Suport la fortificarea sectorului de siguranță a alimentelor din Republica Moldova

FAO

Grant

400 000 USD

Întărirea sistemul național de siguranță alimentară, în conformitate cu standardele internaționale și ale UE și atingerea unui nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor fata de bolile legate de alimente.

2014-2017

Tudor Robu

069109979

17.

Consolidarea capacităților serviciilor naționale de control fitosanitar în 4 țări est-europene

FAO

Grant

456 000

Proiectul va contribui la îmbunătățirea legislației și a capacității serviciilor de control fitosanitar, prin instituirea unor sisteme eficiente de control fitosanitar, în scopul de a facilita comerțul sigur de produse agricole

2015-2017

Tudor Robu

069109979

18.

Suport pentru adaptarea şi implementarea managementului integrat al dăunătorilor în Moldova

FAO

Grant

420 000 USD

 

Sprijin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor naționale privind adaptarea și promovarea gestionării integrate a dăunătorilor.

2015-2017

Tudor Robu

069109979

19.

Sporirea capacităților de rezistență la secetă a fermierilor mici prin adoptarea celor mai bune practici de irigare și a practicelor moderne de irigare

FAO

Grant

400 000 USD

Proiectul urmărește să consolideze rezistența micilor gospodării la secetă prin introducerea și adoptarea celor mai bune practici de irigare și tehnologii moderne de irigare.

2014-2017

Tudor Robu

069109979

20.

Dezvoltarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiuni pentru resursele genetice animale şi programului de ameliorarea genetică a vacilor de lapte

FAO

Grant

320 000 USD

 

Proiectul va contribui la restabilirea sistemului înregistrare ce va ajuta la construirea unei baze de date cum ar fi performanța animalelor, cele mai bune practici de producție, cele mai bune strategii de reproducere, etc.

2015-2017

Tudor Robu

069109979

21.

Suport pentru elaborarea Programului Național pentru Resurse Genetice Vegetale pentru Agricultură și Alimentație în Moldova

FAO

Grant

300 000 USD

 

Restabilirea sistemului de înregistrare a performanței, care ajută la construirea unei baze de cunoștințe, cum ar fi performanța de bază a animalelor, cele mai bune practici de producție, cele mai bune strategii de creștere.

2015-2017

Tudor Robu

069109979

22.

Îmbunătățirea siguranței alimentare în Republica Moldova

GIZ

Grant

 

suport ANSA în elaborarea și implementarea procedurilor de inspecție pentru produsele alimentare de origine animală de-a lungul întregului lanț de producere și în conformitate cu Acordul de Asociere cu UE. 

2015 - 2018

Biruta Amolina 
biruta.amolina​@giz.de 

23.

Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM)

USAID (Chemonics International)

Grant

20,9 mln USD

Proiectul pentru Agricultura Performantă în Moldova (APM) susținut de Agenția USAID va stimula procesul de transformare a agriculturii de înaltă valoare (AVÎ) a Republicii Moldova prin extinderea comerțului și consolidarea relațiilor de piață; îmbunătățirea productivității, manipulării post-recoltare și a capacității sectorului privat de a îndeplini cerințele standardelor europene și internaționale, prin sporirea capacităților organizațiilor bazate pe membri și îmbunătățirea mediului care să conducă la creșterea volumului de investiții și îmbunătățirea forței de muncă.

2016-2021

Rodica Miron rmiron@usaid.gov

Cell: 069129173

 

Proiect: Viorel Leahu: 069033919

24.

Proiectul de competitivitate în Moldova

USAID (Chemonics International)

Grant

21,9 mln USD

Promovarea unei economii puternice, diversificate și orientate spre export prin creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor, legăturile de piață extinse, precum și un mediu care să permită sectorului îmbunătățit pentru industriile vizate.

2015-2020

Sergiu Botezatu

 

sbotezatu@usaid.gov

25.

Reforma Structurală în învățământul profesional tehnic

GIZ

Grant

800 000 EURO

Îmbunătățirea politicilor și a cadrului instituțional pentru a sprijini implementarea învățământul profesional tehnic orientat spre cerere

2015-2018

Ecaterina Ionașcu-Cuciuc

069101492

26.

Proiectul Educație pentru Agricultură, EdAgri:

- Faza II EdAgri Plus

Fundația Internațională „Liechtenstein Development Service” (LED Moldova)

Grant

594 468 euro

Consolidarea capacităților organizaționale și educaționale în procesul de livrare calitativă a instruirii în colegii agricole în domeniul de cultivare și procesare a produselor vegetale

2015-2018

Liliana Calmațui

060060307

27.

Proiectul Educație pentru Agricultură, EdAgri:

- Program de Transfer Tehnologic

Fundația Internațională „Liechtenstein Development Service” (LED Moldova)

Grant

120 000 euro

Transferarea în terenurile didactice a tehnologiilor agricole moderne, documentarea și diseminare de cultivare și procesare a fructelor și legumelor

2016-2018

Liliana Calmațui

060060307

28.

Proiectul Activitatea de instruire în Domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii

Fundația Internațională LED / Centrul pentru Educare Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA)

Grant

27 500

euro

Dezvoltarea antreprenoriatului în baza activității didactice

2015-2017

Sofia Șuleanschi

079404433

29.

Perfecționarea programelor de viticultură și vinificație în colegiile agricole din Republica Moldova

Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CzDA)/

,,People in Need”

Grant

287 740 euro

Dezvoltarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova prin perfecţionarea educaţiei profesionale în funcţie de necesitățile pieței muncii.

2014-2017

Angela Turuta

069107673

30.

Proiectul  Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova

Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CzDA)/

USAID / ONG People in Need

Grant

CZDA-  293 926 Euro

Pregătirea fermierilor moldoveni de a exporta produse ecologice, dezvoltarea pieței ecologice locale și a mediului favorabil, dezvoltarea serviciilor de extensiune durabile în agricultura ecologică în Moldova și creșterea sustenabilității întregului sector precum și pregătirea unei strategii de ieșire pentru donatorii externi care asistă acest sector.

2016-2018

USAID: Rodica Miron, rmiron@usaid.gov

 

PIN: Natalia Papuc: 069802896

31.

Facilitarea programelor în domeniul viticulturii și oenologiei la colegiile agricole din Moldova

Agenția de Dezvoltare a Cehiei

Grant

17 070 Euro

În conformitate cu obiectivul general de creștere a competitivității și a eficienței în agricultură, acest proiect are ca scop îmbunătățirea educației în sectorul vitivinicol.

11/2014 – 12/2017

 

32.

HEKS/EPER

Ajutorul de dezvoltare a Bisericii Elvețiene (Swiss Church Aid)

Grant

6,46 mln Euro

Promovarea agriculturii prin asigurarea accesului la cunoștințe, consolidarea organizațiilor de producători și promovarea accesului pe piață. Îmbunătățirea accesului la servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă

2016-2020

 

33.

Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare

Fundația Elvețiană HEKS/ Centrul de consultanță în afaceri

 

7000

euro

Îmbunătățirea instruirii în domeniul cultivării și procesării pomușoarelor

2016-2018

Dumitru Dodica

068225589

34.

Elaborarea și implementarea Registrului vitivinicol în Republica Moldova

Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CzDA)Institutul Național de Supraveghere și Testare în Agricultură /

USAID / ACSA 

Grant

1,08 mln USD

496 932 USD USAID

- 424 582 EURO CzDA

A dezvolta Registrul Vinului (RV) din Moldova. Stabilirea unui RV funcțional contribuie la setarea parametrilor geografici pentru respectarea cerințelor UE de a produce vinuri cu denumire de origine protejată, și permite trasabilitatea produselor vinicole înainte de exportul lor pe piața UE.

2011-2017

Ștefan Iamandi

069031698

35.

Suport în producerea fructelor și legumelor cu valoare de piață adăugată (suport cooperativelor agricole) faza I - II

Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CZDA) /  ONG People in Need

Grant

560 785 Euro

Să contribuie la prezența pe tot parcursul anului a produselor agricole moldovenești pe piețele locale precum și pe cele externe, prin aceasta, asigurând o mai mare siguranță alimentară și îmbunătățirea nivelului de trai ai fermierilor mici și mijlocii va fi asigurată.

15/09/2014 - 30/11/2016

(posibil are extensie)

 

36.

Suport instituțional pentru agricultura organică în RM

Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CzDA)/Institutul Național de Supraveghere și Testare în Agricultură

Grant

560 785

EURO

 

Suport instituțiilor de stat implicate în elaborarea standardelor și ajustarea cadrului legislativ în sectorul Agriculturii organice.

08.2017 - 2020

Daniela Dragalin 069428111

37.

Asistență tehnică pentru Unitatea de implementare a Programului „Filierele de vin” și pentru întreprinderile mici și mijlocii

GFA Consulting Group

Grant

1,7 mln USD

A sprijini modernizarea și dezvoltarea sectorului vitivinicol moldovenesc. A contribui la crearea unui cadru administrativ, tehnic, financiar și educațional, care va sprijini părțile interesate și în special producătorii de struguri și vin, pentru a le permite să se refacă după crizele precedente și să stabilească o bază tehnică și economică solidă pentru dezvoltarea viitoare a sectorului cheie al economiei moldovenești.

2014-2016

(posibil are extensie)