Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieProiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

11 Aug 2017
Ex.: Ina Cerba Tel.: 022 210 062

Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)

10 Aug 2017
Ex. Denis Mutu tel. 022 210 724

proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete

26 Jul 2017
Ex.: Sarban Vasile Tel.: 022 237 731

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol în anul 2017.

18 Jul 2017
Ex. Mariana Cioclu tel. 022 210-106


Proiectul de Ordin cu privire completarea Ordinului nr. 30 din 23 februarie 2017

13 Jul 2017
Ex. Ina Cerba tel:022210062

Proiect - Boala Newcastle

13 Jul 2017
Ex.: Mutu Denis tel.: 022 210 724

Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 594 din 02 august 2011.

13 Jul 2017
Ex: Ion Paraschiv, tel. 022 210 197

proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri de Guvern. (Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 14 iulie 2008 și Hotărîrea Guvernului nr. 1325 din 27 noiembrie 2008)

10 Jul 2017
Ex.: Nicolae Malancea Tel.: 022-210-610

Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 79 din 5 aprilie 2016

04 Jul 2017
Ex.: Simion Gusanu Tel.: 022 21 0038

Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 04 august 2008

04 Jul 2017
Ex. Cocieru Dumitru tel. 022 210 724

proiectul Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

29 Jun 2017

pentru aprobarea Regulamentului sanitar veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

22 Jun 2017
Ex. Dumitru Cocieru Tel. 022 210 724

Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări

20 Jun 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor”

12 Jun 2017
Ex.: Cocieru Dumitru tel.: 022 210 724

cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova”

12 Jun 2017
Responsabil Vasile Nemțanu tel. 022210122

cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

09 Jun 2017
Ex.: Alexandr Manciu; Tel.: 0 22 222 545

Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2017– 2022

05 Jun 2017
Ex.: Alexandr Manciu; Tel.: 0 22 222 545

Pages