Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Colegiul Ministerului

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.267 din 18 aprilie 2011

 

-

ministru al agriculturii și industriei alimentare

UȘURELU Iurie

-

viceministru al agriculturii și industriei alimentare

 LUCA Vasile

-

viceministru al agriculturii și industriei alimentare

 PAREA Ion

-

viceministru al agriculturii și industriei alimentare

 CERNAT Veaceslav

-

secretar de stat

 

-

șef al Cabinetului ministrului

 

-

consilier al ministrului

GHERMAN Diana

-

şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

MĂMĂLIGĂ Ion

-

şef al Direcţiei juridice şi armonizare a legislaţiei

PÎNZARI Ala

-

şef al Direcţiei finanţe şi politici bugetare

BURDA Igor

-

şef al Direcţiei relaţii externe și integrare europenă

CRISTEA Nadejda

-

şef al Direcţiei resurse umane

ROȘCA Andrian

-

şef interimar al Direcţiei administrarea patrimoniului de stat şi fondului funciar

REŞITCA Rodica

-

şef al Direcţiei ştiinţă, educație şi extensiune rurală

DOGOTARI Angela

-

şef al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare tehnologică

ȘARBAN Vasile

-

şef interimar al Direcţiei politici de producţie, procesare şi reglementări de calitate a produselor vegetale

DASCALIUC Liliana

-

şef al Direcţiei politici și reglementări în sectorul vitivinicol

 TERTEA Veronica

-

şef al Direcţiei protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală

NISTORICĂ Tatiana

-

şef al Direcţiei politici de producţie, procesare, reglementări de calitate a produselor animale

SÎTNIC-ADAM Silvia

-

şef al Direcţiei siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară

CAUȘ-MASERJNÎI Crolina

-

şef al Direcției audit intern

 STAHI Mercela

-

şef al Serviciului de calitate a producţiei

 MORTEAN Marin

-

şef al Direcției dezvoltare rurală, statistică agricolă și marketing

CIUBUC NICOLAE

-

director al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

GURIN Andrei

-

şef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

CHENDIGHELEAN Alexandr

-

șef al Direcției generale pentru complexul agroindustrial, ecologie și gospodării silvice, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

BOTNARI Vasile

-

doctor habilitat în agricultură, director al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

DOLOCINSCHI Sergiu

-

director al Colegiului de Medicină Veterinară și Econimie Agrară din Brătușeni

CERNĂUŢAN Nicanor

-

director interimar al  Î.S" Centrul Național de verificare și certificare a producției vegetale și solului"

 

-

președinte al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară

BERNEVEC Sergiu

-

preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”

MÎRZENCO Vasile

-

director executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova

PÎSLARU Eugeniu

-

vicepreședinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de vinuri

BONDARI Aurelia

-

director executiv al Asociației Obștești „Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „Agroinform”

GORINCIOI Vitalie

-

preşedinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe din Moldova „Moldova Fruct”

TAGADIUC Igor

-

președinte al Cooperativei de Întreprinzător „Agrostoc”