Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentareinvită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie de valoare mică a serviciilor de reprezentare în proprietate industrială. Termenul - limita de prezentare a ofertelor este de pîna: 10.12.2015.
Pentru detalii: 022 211-553