Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTAREinvită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie pentru Cererea Ofertei de Prețuri privind achiziţionarea rechizitelor de birou.

Termenul - limita de prezentare a ofertelor este pîna la 29.02.2016,  ora 11:00

Pentru detalii: 210-408

 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=11431780 

Fișa de date

Buletin