Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTAREinvită operatorii economici interesaţi să prezinte oferta de preț pentru ahiziţionarea produselor petroliere  conform specificației de mai jos (contract de valoare mica).

Termenul - limita de prezentare a ofertelor este pîna la 28.09.2016,  ora 11:00

Pentru detalii: 0 22 210-408

 

Model Ofertă financiară

 

 

 

 

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Volumul (unit. de măsură)

Discont % la prețul mediu

Pretul unitar

(lei MDL)

Sumal totală

(lei MDL)

 

Articol

aliniat

STAS ГОСТ)

 

Produse petroliere

 

Fără

TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

1

Benzina  A95

650 litri

 

 

 

 

 

 

 

2

Motorina Euro5

420 litri