Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTAREinvită operatorii economici interesaţi, la procedura de achiziție Cerere a ofertelor de preţuri pentru ahiziţionarea produselor petroliere conform specificației de mai jos.

Termenul - limita de prezentare a ofertelor este pîna la 30.11.2016,  ora 10:00

Pentru detalii: 0 22 210-408

INVITAŢIE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)