Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTAREinvită operatorii economici interesaţi, la procedura de achiziție Nr. 16/03035 Licitaţie Publică pentru ahiziţionarea automobilelor conform specificației de mai jos.

Termenul - limita de prezentare a ofertelor este pîna la 08.12.2016,  ora 10:00

Pentru detalii: 0 22 210-408

INVITATIE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI