Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Anunţ de iniţiere a elaborării propunerii de politică publică privind asigurarea riscurilor în agriculturăMinisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare aduce la cunoştinţă că în perioada 25 iulie – 25 octombrie 2011 se desfăşoară procesul de elaborare a Propunerii de Politică Publică „Asigurarea riscurilor în agricultură”, cu aplicarea Metodologiei analizei ex-ante a impactului politicilor publice.

În acest scop, prin Ordinul Ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 142 din 05 august 2011, a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea  propunerii de politică publică, care include reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai mediului academic şi este asistat de experţii proiectului ”Consolidarea capacităţilor de management a politicilor publice”.

Persoanele interesate să participe la elaborarea şi consultarea propunerii de politică publică nominalizată pot veni cu sugestii la adresa electronică diana.cosalic@maia.gov.md sau la adresa poştală:

bd. Ştefan cel Mare, 168,

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.

Telefon de contact 21-02-49

Diana Coşalîc, şef interimar al Direcţiei analiză,

monitorizare şi evaluare a politicilor