Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Apel pentru Contribuții pentru Inițiative locale/ proiectePrin prezenta, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare informează că, la data de 10 septembrie 2015, în Pavilionul Elvețian al Expoziţiei „Expo Milano 2015”, în cadrul Forumului „Origine, Diversitate şi Teritoriu” (ODT), la invitația  orașului Geneva, se anunţă un apel pentru contribuții din partea producătorilor agricoli locali din patru continente ale lumii.

La data menţionată, este organizat un târg internațional de inițiative, în cadrul căruia invităm să participe toţi producătorii agricoli dinamici, implicați în activități de promovare a produselor alimentare și a patrimoniului cultural al ţării pentru a îmbunătăți accesul la produse sănătoase și durabile, a promova practicile agro-ecologice și a crea legături între consumatori și producători.

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi sunt:
-    producător, cooperativă de producători, organizație de producători;
-    asociație locală care colaborează cu partenerii locali;
-    administrația publică locală;
-    antreprenor local a cărui afacere este în totalitate legată de promovarea produselor locale (fabrică  de procesare, unitate de alimentaţie publică, restaurant, etc.);
-    asociaţie de consumatori.

Dacă activitatea Dvs este în următoarele domenii:
-    Evaluarea produselor locale a căror calitate este legată de origine;
-    Certificarea produselor și serviciilor teritoriale (IG, marcă locală, SPG, SIPAM, etc.);
-    Dialogul dintre producători, procesatori şi consumatori;
-    Difuzarea practicilor agricole durabile (agro-ecologie, agricultura ecologică, etc.);
-    consolidarea capacităților partnerilor locali;
-    Advocacy pentru dreptul la alimentaţie şi securitatea alimentară.

Pentru deţinătorii de un proiect sau o inițiativă dinamică și incluzivă asociată unui teritoriu, precum şi pentru doritorii de a participa la Forumul ODT, MAIA recomandă transmiterea propunerii Dvs de contribuție până la 31 mai 2015, la următoarea adresă de e-mail:
 info@origin-for-sustainability.org

Candidații pre-selectați vor fi apelaţi telefonic, data programată fiind 11 iunie, 2015.

De notat că, este disponibil un număr limitat de finanţări, astfel vor fi prioritizate inițiativele:
- care propun o co-finanțare;
- din țările din Europa de Est, Africa, Asia și America Latină;
- de a prezenta cu materiale audio-vizuale (video).

Aplicanţii trebuie să transmită următoarele documente:
 1. Formularul de înregistrare (Anexa I)
 2. Formularul de descriere a inițiativei/ proiectului propus (Anexa II)

Formularele de înregistrare și informații suplimentare privind evenimentul nominalizat pot fi obţinute la următorul link:  http://origin-for-sustainability.org/en/call-for-application/

Direcţia Marketing şi Relaţii Internaţionale