Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

În atenţia deţinătorilor de animale de rasăÎntru executarea  prevederilor art. 6 al Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie, nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 precum şi în scopul evaluării resurselor genetice animale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunţă despre începerea procedurii de atestare a fermelor zootehnice de prăsilă.

Atestarea fermei se face la cererea solicitantului, la care se anexează o informaţie amplă conform pct. 1 al anexei la Regulamentul cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 225 din 26.10.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 13-15, art.40).

Recepţionarea cererilor – pînă la 20.08.2013.