Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Acorduri internaționale

LISTA ACORDURILOR

încheiate de Guvernul RM, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

în domeniul agriculturii, sanitar-veterinar, fitosanitar

 

 

Denumirea acordului

Locul

Data semnării

Termenul

 

Republica Cehă

 

 

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, Agenția de Dezvoltarea al Republicii Cehă și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind Proiectare și Implementarea vinului și registrului vitivinicol

-

19.05.2014

3

05.2017

 1.  

Memorandum de înțelegere între Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Agenția pentru Dezvoltare Cehă și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind elaborarea şi implementarea Registrului vitivinicol în Republica Moldova

-

19.05.2014

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii  Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Cehe Privind cooperarea în domeniul agriculturii

Chioșinău

25.05.2010

 

 1.  

Memorandum de înțelegere între Agenția Cehă de dezvoltare (CZDA) și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii ecologice în Moldova

Chișinău

10.06.2016

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Agenția  al Republicii Cehă pentru Dezvoltare și Ministerul de Agricultură și Industrie Alimentare din Republica Moldova privind implementarea proiectului ” Perfecționarea Programelor de Studii În domeniul Viticulturii și Vinificației în Cadrul Colegiilor Agricole din Republica Moldova

Praga

-

Chișinău

31.03.2015

2

12.2017

 

Ungaria

 

 

 

 1.  

Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii animale şi fitosanitar

Budapest

05.12.2016

5-5

 1.  

Acord cu privire la colaborarea tehnico-ştiinţifică şi economică între Ministerul Agriculturii şi Alimentației al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Ungare.

Budapest

04.06.1997

5-5

 1.  

Convenția între Guvernul Republicii Moldova și guvernul Republicii Ungaria cu privire la colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

Chișinău

27.10.1997

 

 1.  

Convenția sanitară veterinară între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare

Budapest

20.02.2003

 

 1.  

Declarație de Intenţii cu privire la cooperare între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Republicii Ungare

Chișinău

25.06.2004

 

 1.  

Acord cu privire la colaborarea tehnico-ştiinţifică şi economică între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Ungare.

Chișinău

20.11.2008

 

 1.  

Memorandum de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Rurale al Ungariei privind cooperarea în domeniile siguranței alimentelor, sănătății animale, fitosanitar și protecția plantelor

Budapesta

05.12.2016

5-5

 1.  

Convenția între Guvernul Republicii Moldova și guvernul Republicii Ungaria cu privire la colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

Budapest

27.10.1997

5-5

 

Acorduri cu ţări membre ale CSI

 

 

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Armeniei privind colaborarea economică și tehnico-științifică

Chișinău

11.07.2013

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi  Ministerul Agriculturii al Federaţiei Ruse privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agroindustrial

Moscova

02.09.1999

5-5

 1.  

Convenția între Guvernul Republicii Moldova și guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

Moscova

17.03.1998

 

 1.  

Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniul agroindustrial

Moscova

01.07.2011

 

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind achitările parţiale a datoriilor pentru livrările de gaze naturale din Rusia prin livrări de produse alimentare şi resurse tehnico-materiale produse în Republica Moldova

Moscova

09.07.1999

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii Turkmenistanului  privind cooperarea în domeniul agroindustrial

Așgabat

07.04.2015

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Alimentației al Republicii Belarus privind cooperarea economica și tehnico-științifică.

Minsk

06.06.2011

5

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul veterinar

Minsk

29.06.2000

5-5

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova și cabinetul de Miniștri al Ucrainei  cu privire la colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

Chișinău

25.11.1998

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Politicii Agrare al Ucrainei cu privire la colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică

Kiev

18.05.2001

 

 1.  

Convenție între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul sanitar-veterinar

Chișinău

19.12.2000

5-5

 1.  

Convenție între Guvernul Republicii Moldova și guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei și plantelor

Chișinău

19.12.2000

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare

Chișinău

07.09.2003

 

 

Acord cu CSI ca organizație regională

 

 

 

 1.  

Acord privind instituirea Consiliului Coordonator pentru carantina plantelor al statelor membre ale CSI

Așhabat

03.05.2012

 

 1.  

Acord privind piaţa agrară unică a statelor-membre CSI

Moscova

06.03.1998

 

 1.  

Acord privind aplicarea normelor, regulilor şi cerințelor tehnice, medicale, farmaceutice, sanitare, veterinare şi fitosanitare faţă de mărfurile importate în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente

Moscova

28.09.2001

 

 

România

 

 

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României  în domeniu asistenței oficiale pentru dezvoltare privind implementarea unui program în domeniul agricol.

București

27.04.2010

1

 1.  

Plan de acțiuni de cooperare moldo-române in domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldava și Ministerul Agriculturii și dezvoltării rurale al României (2016-2017)

București

04.2016

 

 1.  

Convenția între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

București

15.05.1997

5-5

 1.  

Plan de Acțiuni între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României

București

03.04.2014

 

 1.  

Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare pentru implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală

Chișinău

28.11.2012

 

 1.  

Convenție între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romăniei privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar.

Iași

16.05.1999

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Alimentației din România în domeniul agriculturii şi industriei alimentare

București

29.06.1999

 

 

Plan de Acțiuni al cooperării între Ministerul Agriculturii al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României în domeniul Agriculturii

București

04.2016

 

 1.  

Acord Preliminar de Cooperare intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agenția Națională pentru siguranța Alimentelor din Republica Moldova si Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor  din România în domeniul legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

-

21.07.2016

 

 

Austria

 

 

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și KulturKontakt Austria privind Proiectul ECO NET FINAL

Chișinău

09.09.2013

nelimitat

 1.  

Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului şi Gospodăririi Apelor al Republicii Austria privind cooperarea în domeniul agriculturii

Viena

17.11.2011

5-5

 

Japonia

 

 

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Consorțiu de Consultanți CO.,LTD și Corporația Internațională UNICO al Japoniei privind servicii de consultanță pentru proiectul utilizarea eficientă a combustibilului de biomasă

 -

-

-

 

State Baltice

 

 

 

 1.  

Plan de Acțiuni între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Lituania

Chișinău

13.05.2014

-

 

Lituania

 

 

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Lituania în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.

Vilnius

20.09.1999

5-5

 1.  

Plan de acţiuni privind extinderea colaborării între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Lituania (2010-2013

Vilnius

28.04.2010

 

 1.  

Plan de acţiuni privind extinderea colaborării între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Lituania (2010-2013)

Chișinău

28.04.2010

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Letonia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică

Riga

22.09.1999

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Estonia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică

Tallin

22.09.1999

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Ministerul Agriculturii al Republicii Estonia şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind cooperarea ştiinţifică şi economică în domeniul agriculturii

 

16.08.2010

 

 

Statul Israel

 

 

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Statului Israel privind cooperarea în domeniul agriculturii

Chișinău

23..06.2014

5-5

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea în domeniul agriculturii

Ierusalim

26.04.1999

5-5

 1.  

Declarația de Intenții cu privire la cooperare între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Statului Israel

Chișinău

13.05.2004

 

 1.  

Acord între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind cooperarea in domeniul de operațiune asistență tehnică

Chișinău

Luxemburg

16.06.2014

19.06.2014

-

 

Republica Polonia

 

 

 

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Poloniei privind prelungirea unui credit de ajutor

Varșovia

14.05.2014

-

 1.  

Acord privind aplicarea normelor, regulilor şi cerinţelor tehnice, medicale, farmaceutice, sanitare, veterinare şi fitosanitare faţă de mărfurile importate în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente

Moscova

28 septembrie, 2001

5-5

 

Turcia

 

 

 

 1.  

Protocol de cooperare între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Administraţia Turcă pentru cooperare şi dezvoltare (TICA) de pe lîngă Cancelaria Prim-ministrului Republicii Turcia privind Programul susţinerii siguranţei produselor alimentare

Chișinău

14.01.2011

 

 1.  

Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Afacerilor Rurale a Republicii Turcia

 

1994

 

 1.  

Protocol privind cooperarea tehnică, ştiinţifică şi economică între  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Afacerilor Rurale a Republicii Turcia

Chișinău

03.06.1994

 

 1.  

Procesul-verbal al primei şedinţe a Comitetului de supraveghere în agricultură dintre Republica Moldova şi Republica Turcia

Ankara

06.03.2013

 

 1.  

Acord între Republica Moldova și Republica Turcia privind Comerț Liber

Chișinău

11.09.2014

nelimitat

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Afacerilor Rurale al Republicii Turcia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii

Ankara

04.06.2003

 

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova și guvernul Republicii Turcia cu privire la colaborarea în domeniul protecției plantelor (carantinei fitosanitare)

Ankara

04.06.2003

 

 

Bulgaria

 

 

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi alimentaţiei

Chișinău

12.12.1994

 

 

Qatar

 

 

 

 1.  

Despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Municipale și Agriculturii al Statului Qatar privind cooperarea economică și tehnico-științifică

 

14.07.2003

5-5

 

Germania

 

 

 

 1.  

Acord de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Ministerul Educației al Republicii Moldova și GIZ al Republicii Federale Germane privind Implementare pentru Proiectele de Cooperare Tehnică

Chișinău

14.12.2015-31.08.2018

3

 

 

 1.  

Declaraţia comună privind cooperarea dintre Ministerul Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi protecţiei Consumatorului al Republicii Federale Germania şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Berlin

20.01.11

 

 

China

 

 

 

 1.  

Memorandum de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Biroul Agriculturii al provinciei Yunnan, China

Chișinău

28.08.2014

1

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Populare Chineze privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică

Chișinău

16.09.1999

5-5

 1.  

Memorandum de Înţelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor ”Spark” între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Tehnicii şi Ştiinţei al Republicii Populare Chineze

Beijing

24.02.2003

 

 1.  

Memorandum de Înțelegere între ministerul agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova și ministerul agriculturii al Republicii Populare Chineze privind intensificarea cooperării în domeniul agriculturii

Chișinău

29.07.2013

 

 1.  

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul carantinei și sănătății animalelor

Beijing

07.06.2000

 

 

Regatului Hașemit al Iordaniei

 

 

 

 1.  

Memorandum de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul agriculturii și industriei alimentare

Amman

08.09.2016

5-5

 

Republica Finlanda

 

 

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentației al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Silviculturii al Republicii Finlanda privind colaborarea comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică.

Helsinki

15.05.1998

5-5

 

Republica Elenă

 

 

 

 1.  

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Elene privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare.

Atena

01.11.1999

5-5

 

Liechtenstein

 

 

 

 1.  

Memorandum de Înţelegere între Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein împuternicită de către Guvernul din Liechtenstein şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova referitor la susţinere în implementarea proiectului „Educaţia pentru Agricultură (EdAgri)”.

Chişinău

13.06.2012

3

 

Italia

 

 

 

 1.  

Acord de Parteneriat între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Regiunea Fermo, Republica Italia

Chişinău

15 februarie, 2010

3 -3

 1.  

Acord de Colaborare între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Camera de Comerţ Italo-Moldavă

Chișinău

14.02.1997

5-5

 1.  

Convenție sanitară veterinară între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene

Roma

19.09.1997

 

 

Republica Franceză

 

 

 

 1.  

Protocol de Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Pescuitului al Republicii Franceze

Paris

14 octombrie, 1997

 

 

Republica Albania

 

 

 

 1.  

Acord între guvernul Republicii Moldova și consiliul de miniștri al Republicii Albania cu privire la Colaborarea în domeniul sanitar veterinar

Chișinău

1.11.2004

 

 

FAO

 

 

 

 1.  

Programul de ţară dintre Republica Moldova şi FAO 2016 - 2019

Chişinău

08.12.2016

4