Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Instituţiile publice

Nr. d/o

Denumirea instituţiei publice

Adresa juridică

Director

Contacte

1

2

3

4

5

1

Comisia de Stat a RM pentru Testarea Soiurilor de Plante

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162

Mihail Machidon

cstsp.md

022-22-03-00

2

Institutul Stiinţifico Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

MD 6525,

r-nul. Anenii Noi,

s. Maximovca

Oleg Mașner

agriculture.cia.md

022-35-93-50

022-35-95-21

022-35-93-69

e-mail: izmv56@mail.ru

3

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia"

mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 28

Valeriu Vozian

agriculture.cia.md

0231-331-51

4

Institutul de Fitotehnie  "Porumbeni"

r-nul. Criuleni, com. Paşcani

Pintilie Pîrvan

www.porumbeni.md

022-24-55-71

5

Institutul de Pedologie,Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”   

mun.Chişinău, str. Ialoveni, 100

Iurie Moşoi

agriculture.cia.md

022-28-48-59

6

Institutul Ştiinţifico- Practic de Horticultură  şi Tehnologii Alimentare

mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59

Constantin Dadu

isphta.md

agriculture.cia.md

022-28-54-31

7

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova 

mun. Chişinău, str. Grenoble, 193       

Ghenadie Onceanu 

022-403-416

8

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice 

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162

Andrei Gurin 

www.isspa.gov.md 

022-21-16-15

9

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică “Intehagro”  

mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, nr.5/1 

Valeriu Lazăr

022-55-23-44

10

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162

Nicolae Ciubuc 

www.aipa.md

 022-21-01-94

11

I.P. "Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol"

mun. Chişinău, str. Calea Basarabie, 18

Iurie Brumărel

069176027

12

Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare

mun. Chişinău, str.Calea Basarabiei, 18

Valeriu Bulgari

022-27-96-27

13

I.P. "Oficiul Naţional al Viei şi Vinului"

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162

Gheorghe Arpentin

022-21-06-95