Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieproiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Cerinţele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni

31 Mai 2017
Ex.: Mihai Mocanu Tel.: 022 210 610

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

31 Mai 2017
Ex: Viorica Gîra. Tel: 022 210-160

pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

30 Mai 2017
Ex.:Elena Negrei Tel/fax: 022-210-192

pentru aprobarea Regulamentului sanitar veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

29 Mai 2017
Ex.: Cocieru Dumitru Tel.: 022 210 724

cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar

29 Mai 2017
Ex.: Sergiu Balacci Tel.022 210 159

Norma sanitar-veterinară privind măsurile de combatere a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)

25 Mai 2017
Ex.: Denis Mutu tel.: 022 210 724

cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027

22 Mai 2017
Ex.:Ion Paraschiv Tel.:022 210 297

cu privire la ținerea Registrul de stat al animalelor

19 Mai 2017
Ex.: Alexandru Popa Tel.: 022 210 500

cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate

18 Mai 2017
Ex.: Elena Negrei Tel.: 022 210 192

Proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la completarea unei hotărîri de Guvern

16 Mai 2017

proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative

15 Mai 2017
Ex.: Manciu Alexandr, tel.: 022 222 545

cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

11 Mai 2017
Ex.: Alexandr Manciu Tel.:022222545

La Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor”

10 Mai 2017
Ex.: Anatolie Podgorneac Tel.: 022 210 724


cu privire la fenomenele climatice nefavorabile şi fondurile mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

03 Mai 2017
Ex.: Vasile Dogotari Tel.: 022 211 553

Proiectul hotărîrii Guvernului ”cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări ”

02 Mai 2017
Ex.: N.Malancea Tel.: 022-210-610

Cu privire la cerințele aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni

02 Mai 2017
Ex.: Victria Mardari Tel.:022 210 610

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de omologare a caietului de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate

13 Apr 2017
Ex: Marcela Stahi tel. 022 22 11 40

Pagini