Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţieproiectul hotararii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020

15 Feb 2017
Ex.: M. Ciobanu Tel.: 210122

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1093 din 08.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile şi documentele aferente Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor

08 Feb 2017
ex. Alexandr Manciu, tel. 022-210-159

Proiectul Hotărîrii de Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24 martie 2008”

06 Feb 2017
Executor T.Timofti 022 210 298

cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de organizare și realizare a executării activităților de protecţie a solurilor, îmbunătățiri funciare, conservarea și sporirea fertilităţii solurilor

06 Feb 2017
Ex.: Vasile Nemtanu Tel. 022 210 122

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

06 Feb 2017
ex. Alexandr Manciu, tel. 022-210-159

Analiză preliminară a impactului de reglementare (AIR) a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Definirea, descrierea, definirea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aroma

02 Feb 2017
Ex.:Liliana Dascaliuc Tel.: 022 210 531

Proiectul hotaririi Guvernului "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 836 din 11 noiembrie 2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea se

31 Ian 2017
Ex.: Mihai Mocanu Tel.: 022 210 610

proiectul Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar

30 Ian 2017
Ex.:Sergiu Balacci Tel.:022 210 159

pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020

30 Ian 2017
Ex.: Marina Ciobanu Tel.: 022 210 122

proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009

25 Ian 2017
Ex.: Vasile Dogotari Tel.: 022 211 553

Cu privire la abrogarea unor Ordine ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

23 Ian 2017
Ex.: Vasilii Dogotari Tel.:022 211 553

proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30.03.2006.

23 Ian 2017

proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

12 Ian 2017
Ex.:Diana Coşalîc Tel.: 022 210 063

proiectul Hotărârii de Guvern “cu privire la modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”

12 Ian 2017
Ex.:Balacci Serghei Tel.:022 210 159

Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legii nr. 926/2000, Legii nr. 119/2004, Legii nr. 228/2010)

12 Ian 2017
Executor: V. Tertea 022 210 137

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

21 Dec 2016
Executor: Sergiu Bevziuc Tel.: 022 210 319

proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al animalelor”

12 Dec 2016
Ex.: Alexandru Popa Tel.: 022 210 500

proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2019

12 Dec 2016
Ex. M. Ciobanu tel.022 210 122

Pagini