Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Promovarea produselor agroalimentare

                                 

De asemenea în țară vor fi organizate următoarele expoziții internaționale specializate în promovarea produselor agroalimentare, organizate de către CIE „Moldexpo” SA cu suportul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare:

                                 

Lista festivalurilor organizate cu suportul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova:

                                 

În anul 2017, în Regulamentul de subvenționare, pentru prima dată este introdusă și o măsură de promovare pe piețele externe a produselor autohtone:

Submăsura 1.9. Stimularea activităților de promovare pe piețele externe

76. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea producătorilor agricoli prin intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol în participarea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă, cu excepţia celor evenimente ce sunt susținute de alte instituții şi parteneri de dezvoltare, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor agricole și agroalimentare autohtone, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare, pentru:

1) compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expozițiile, târgurile, concursurile, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă:

 1. cheltuielile de arendă a spațiului expozițional;
 2. cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor;
 3. costurile taxelor de participare;
 4. cheltuieli de
 5. costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare;
 6. achiziţionare de spaţiu mass media pentru diseminarea informaţiilor de promovare a produselor agricole și agroalimentare.

2) compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată cu excepția produselor vitivinicole.

77. Mărimea sprijinului constituie 50% din costul cheltuielilor dar nu mai mult de:

 1. 100,0 mii lei per beneficiar, pentru participare în cadrul expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar, organizate peste hotarele țării;
 2. 30,0 mii lei pentru indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată.

Pentru implementarea acestei submăsuri, anual, din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural vor fi alocate 5,0 mil. lei, surse ce vor fi repartizate în cadrul prezentei submăsuri.

78. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru promovării producției agricole sunt:

 1. copia contractului de arendă a spațiului expozițional;
 2. copia de pe facturile fiscale, facturile de expediţie, facturi, iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, ce denotă participarea și transportarea mostrelor de produse agricole și agroalimentare;
 3. copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea serviciilor de participarea în cadrul expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar;
 4. confirmarea înregistrării producătorului agricol în cadrul indicație geografică protejată și denumire de origine a produselor.

Condițiile de selectare a participanților în cadrul expozițiilor internaționale din sectorul agroalimentar organizate cu suportul statului

În acest context Ministerul, în colaborare cu MIEPO, partenerii de dezvoltare și asociațiile de profil în domeniul agriculturii de performanță, lansează procedura de selectare a candidaților pentru participare în cadrul expozițiilor menționate.

Organizatorii vor selecta reprezentanții producătorilor în conformitate cu următoarele criterii:

•          Motivația de a participa la expoziție;

•          Oferta de produse agroalimentare (produse procesate, nuci, miere, produse uscate, produse de panificație și cofetării) pentru piețele de export;

•          Dorința de a exporta și capacitatea tehnică pentru a face faţă cerințelor piețelor de export;

•          Aptitudinile, competența și personalitatea personalului propus pentru a reprezenta compania în cadrul expoziției ;

•          Gradul de pregătire pentru participare (existenta materialelor de comunicare/promoționale, disponibilitatea mostrelor pentru expoziţie);

•          Performanțele în cadrul expozițiilor anterioare;

•          Gradul de implicare în cadrul evenimentelor organizate de MIEPO.

•          Să fie pregătiți pentru expoziție din punct de vedere profesional, informațional și al dispunerii de materiale de comunicare (broșuri, oferte, cartele de vizită);

•          Să lucreze activ (energic) la stand pe parcursul expoziției;

•          Să-şi acopere cheltuielile de deplasare, cazare, precum și diurnele;

•          Să prezinte mostre de o calitate înaltă la stand.

 

Direcția dezvoltare rurală, statistică agricolă și marketing