Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

A avut loc şedinţa Consiliului pe filiera de produse „Struguri, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate”În incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, a avut loc şedinţa Consiliului pe filiera de produse „Struguri, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate”.

În cadrul şedinţei Consiliului au fost examinate următoarele subiecte:

 1. Situaţia cu implementarea Registrului vitivinicol  şi acţiunile ce se impun.
 2. Starea plantaţiilor viticole şi estimări asupra producţiei globale de struguri în anul 2017.
 3. Unele aspecte ce ţin de   organizarea recoltării, achiziţionării şi procesării strugurilor în condiţiile anului 2017.

În baza  informaţiilor prezentate şi discuţiilor pe marginea acestora, Consiliul  a constatat următoarele:

 1. În anul curent a fost integral aprobată baza normativă necesară  pentru implementarea Registrului vitivinicol, testat soft-ul  sistemului informaţional automatizat al Registrului şi continuată activitatea de înregistrare a plantaţiilor viticole şi a unităţilor vinicole în Registrul nominalizat. Către începutul anului vinicol 2018, Registrul vitivinicol  urmează a  fi funcţionabil. În acest scop, până la începutul campaniei de procesare a strugurilor  2017,  este necesară  impulsionarea activităţii de înregistrare a plantaţiilor viticole cu soiuri pentru vin, gestionate de persoanele juridice.
 2. Starea agrotehnică şi cea fitosanitară a plantaţiilor viticole, în fond, este satisfăcătoare, recolta globală de struguri în gospodăriile producţie marfă, fiind estimată la  moment la nivel de cca 410 mii tone, cu cca 19 la sută mai mult ca în anul precedent. Recolta de struguri pentru masă va constitui cca 90 mii tone, de soiuri pentru vin – 280 mii tone şi de soiuri de tip Isabella  - cca 30 mii tone. La procesare vor fi direcţionate cca 300 mii tone de struguri. Pentru păstrarea recoltei de struguri este oportună asigurarea unei protecţii adecvate a podgoriilor de boala „putregaiul cenuşiu”.   
 3. Condiţiile climatice, care s-au înregistrat în anul curent pe parcursul perioadei de vegetaţie a viţei de vie, a fost favorabilă pentru dezvoltarea în plantaţiile viticole a principalelor boli criptogamice (mana şi făinarea)  şi pentru combaterea acestora au fost aplicate, până în prezent, 7-8 tratamente chimice. În plantaţiile cu  soiuri pentru vin vor fi efectuate, cel puţin, încă două stropituri.
 4. Cheltuielile de îngrijire a plantaţiilor  cu soiuri europene pentru vin se vor mări şi vor constitui  în gospodăriile corporative cca 35-37 mii lei/ha, iar în gospodăriile ţărăneşti şi la alţi producători mai mici de struguri  - 28-30 mii lei/ha. Majorarea cheltuielilor  se datorează în primul rând numărului mai mare de tratamente chimice (9-10 faţă de 6-7 în anii cu condiţii normale), precum şi  creşterii cheltuielilor aferente retribuirii muncii viticultorilor. La o recoltă de struguri de 8 t/ha, preţul de cost a unui kg de struguri de soiuri europene va constitui cca 4,0 - 4,5 lei, iar de soiuri de tip „Isabella”  - 2,0- 2,25 lei.
 5. Preţurile de achiziţie  a  strugurilor de soiuri pentru vin urmează să asigure o rentabilitate minimă a producţiei de struguri, de cel puţin,  15-20 %,  la un cuantum  minim  de 4,5 lei/ kg. Preţuri mai avantajoase urmează a fi oferite la achiziţionarea strugurilor pentru producerea vinurilor cu IGP şi din soiuri autohtone,  de soiuri cu aromă de tămâie, pentru soiurile mai calitative ( din prima grupă), precum şi pentru strugurii cu un conţinut de zaharuri mai înalt de 200g/ dm3.
 6. Concomitent, urmează a fi soluţionate problemele ce ţin prezentarea declaraţilor de respectare a regulamentului de aplicare a produselor de uz fitosanitar , a certificatelor de inofensivitate, de achiziţionarea strugurilor pentru vin de către intermediari, obligativitatea achiziţionării strugurilor doar de la producătorii înregistraţi în Registrul vitivinicol.

Pe marginea chestiunilor examinate, Consiliul a hotărât următoarele:

 1. Se ia act de informaţiile prezentate privind situaţia cu implementarea Registrului vitivinicol  şi acţiunile ce se impun, starea plantaţiilor viticole şi estimări asupra producţiei globale de struguri în anul 2017 şi unele aspecte ce ţin de   organizarea recoltării, achiziţionării şi procesării strugurilor în condiţiile anului 2017.
 2. Se consideră oportună impulsionarea activităţii de înregistrare a plantaţiilor viticole cu soiuri pentru vin  şi asigurarea, până la începutul campaniei de procesare a strugurilor  2007,  a înregistrării viilor gestionate de persoanele juridice;
 3. Se apreciază ca satisfăcătoare în anul curent starea  agrotehnică şi fitosanitară a plantaţiilor viticole, situaţie ce  va condiţiona obţinerea în gospodăriile producţie marfă a unei recoltei de struguri de cca 410 mii tone , cu 19 la sută mai mult decât în anul precedent;
 4. Se recomandă producătorilor de struguri să asigure protecţia adecvată a plantaţiilor viticole de putregaiul cenuşiu şi să organizeze recoltarea strugurilor pentru vin în termeni agrotehnici optimi;
 5. Se  propune ca Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, în baza observaţiilor şi analizelor efectuate, să informeze producătorii de struguri şi unităţile vinicole despre termenul optim de recoltare a strugurilor în condiţiile anului curent;
 6. Se constată că preţul de cost al strugurilor de soiuri europene pentru vin va fi mai mare ca în anul 2016 şi va constitui cca  4,0 - 4,5 lei, iar de soiuri de tip „Isabella”  - 2,0- 2,25 lei;
 7. Se recomandă următoarele preţuri orientative de achiziţionare (de referinţă) a strugurilor pentru vin:  de soiuri europene – cel puţin 4,5 lei/kg; de  soiuri de tip „Isabella” – cel puţin 2,75 lei/kg;
 8. Se consideră oportună  oferirea unor preţuri mai avantajoase la achiziţionarea strugurilor destinați fabricării: vinurilor cu indicaţii geografice  - cu cel puţin 20%; vinurilor din soiuri autohtone  şi din cele cu aromă de tămâie    - 15%; vinurilor din soiurile mai calitative (din prima grupă), din struguri cu zaharitatea mai mare de 200 g/dm3 - 10%;
 9. Se propune ca  la exportul strugurilor pentru vin  preţurile să  fie cu  10-15% mai mari decât cele pentru piaţa internă, precum şi ca preţurile de achiziţionate  a strugurilor destinaţi fabricării vinurilor materie primă pentru distilare să fie cu cel mult 25-30% mai joase decât cele de referinţă;
 10. Se recomandă întreprinderilor vinicole ca achiziţionarea strugurilor prin intermediul colectorilor să fie efectuată doar  de colectori contractaţi, care vor acţiona în numele fabricilor de vin;
 11. Se consideră necesară intervenţia Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului pe lângă Serviciul Vamal privind admiterea exportului de struguri pentru vin, începând cu anul curent,  doar de către agenţii economici înregistraţi în Registrul vitivinicol;
 12. Se susţine propunerea privind organizarea, în perioada 16-18 august curent, a  unei  întruniri naţionale cu producătorii şi procesatorii de struguri cu genericul „Unele  recomandări referitor la organizarea recoltării, achiziţionării şi procesării strugurilor în condiţiile anului 2017”.