Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Beneficiile sociale, economice și de mediu ale practicilor MDT- discutate la o masa rotundă7 august  2017

Implementarea practicilor de conservare a solului asigură un management mai eficient al operaţiunilor de recoltare şi post-recoltare și conduce la micşorarea cheltuielilor variabile în majoritatea sectoarelor de producţie, fapt care se datorează scăderii cheltuielilor ce ţin de administrarea îngrăşămintelor, a produselor fitosanitare, a numărului de operaţiuni tehnologice, a lucrărilor manuale, a altor cheltuieli şi a operaţiunilor de post-recoltare, datorită investiţiilor efectuate de proiect şi aplicării unor echipamente mai performante care au consumuri mai mici la prelucrarea unei şi aceleiaşi suprafeţe a culturii de bază.” Acestea sunt doar câteva dintre concluziile monitorizării și evaluării beneficiilor de mediu, economice și sociale ale aplicării practicilor de management durabil al terenurilor (MDT) de către beneficiarii Programului de granturi post-investiționale destinate MDT în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă (MAC-P). Aceste concluzii au fost prezentate în cadrul mesei rotunde organizate de MAC-P la 03 august 2017. Evenimentul a întrunit circa 50 participanți, inclusiv beneficiari ai programului de granturi, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Mișcării Ecologiste din Moldova și mediului academic.

Scopul monitorizării a fost de a efectua compararea indicatorilor tehnologici, economici și investiționali, până și după implementarea practicilor MDT în diferite sectoare de producere agricolă – fructe, legume, cereale, porumb, floarea-soarelui, etc.

Astfel, potrivit lui Anatol Fala, unul dintre coordonatorii studiului de evaluare, „Putem constata cu certitudine că beneficiarii de proiect au trecut la sistemele de agricultură cu lucrări minimale ale solului, preferând alegerea unei structuri optime a culturilor, care porneşte de la condiţiile de sol şi climă specifice pentru asigurarea unui nivel stabil al producţiei obţinute. Beneficiarii de proiect conștientizează deja faptul că producţiile stabile şi cu cheltuieli minime se pot obţine doar prin respectarea asolamentului şi alternarea culturilor care permit de a asigura un înveliş de resturi vegetale necesar păstrării structurii solului şi restabilirii fertilităţii lui.

După prezentările efectuate de experți, beneficiarii proiectului și-au împărtășit experiența practică de aplicare a noilor practici, vorbind atât despre beneficiile, cât și despre posibilele probleme în implementarea acestora.   

Participanții la eveniment au subliniat importanța aplicării agriculturii conservative pentru asigurarea unei dezvoltări rurale sustenabile, accentuând în același timp necesitatea adaptării practicilor la condiţiile specifice ale solului şi cerinţele culturilor agricole, respectând recomandările experților în domeniu.

În acest context, Iurie Ușurelu, viceministrul agriculturii, prezent la eveniment, a subliniat că „Un specific al agriculturii conservative este faptul că în capul afacerii este știința, iar datorită proiectului MAC-P, producătorii agricoli, cu suportul unor experți de valoare, au posibilitatea să facă schimb de experiență, acest lucru fiind cel mai important”.

Notă: Programul de granturi post-investiționale „Managementul durabil  al terenurilor” al proiectului MAC-P  are drept  obiectiv promovarea practicilor agricole prietenoase mediului în sectorul agro-industrial din Republica Moldova,  prin aplicarea tehnologiilor și practicilor de management durabil al terenurilor. Programul oferă fermierilor granturi de până la 20 mii dolari SUA, dar nu mai mult de 50% din costul investiției eligibile. În 2014-2017 au fost organizate șase apeluri de granturi, fiind depuse 213 dosare de solicitare a granturilor, dintre care aprobate spre finanțare au fost 165 solicitări.

Valoarea totală a granturilor aprobate până în prezent este de aprox. 38,4 milioane lei, echivalentul al circa 1.98 milioane dolari SUA. Beneficiarii au investit în procurarea a 200 de utilaje (semănători – 76, tocătoare (cositori) – 36, stropitori – 34, combinatoare – 14 etc.), cât și pentru aplicarea practicilor de MDT (3 iazuri anti-erozionale, a unui bazin de captare a apei pluviale, precum și înierbare cu lucrarea solului în jurul pomilor din livezi).

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media