Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Informaţii privind recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoase de grupa I şi a rapiţei15 august 2017

În anul curent, suprafeţele de cereale de I grupă, leguminoase şi rapiţă supuse recoltării, constituie 428,5 mii ha, inclusiv:

  • Culturi de toamnă – 376, 8 mii ha, din care:
  • Grîu de toamnă– 300, 8 mii ha;
  • Orz – 46, 5  mii ha;
  • Rapiţă de toamnă– 29, 5 mii ha.

  • Culturi de primăvară – 51,7 mii ha, din care:
  • Grâu de primăvară – 2,5 mii ha;
  • Orz de primăvară– 26,7 mii ha;
  • Mazăre – 18,8 mii ha;
  • Alte culturi -  3,7  mii ha.

Recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoase de grupa I şi a rapiţei a început  mai târziu, comparativ cu anul 2016, în prima decadă a lunii iulie.  La data de 11 august, 99% din suprafaţa însămânţată cu grâu a fost recoltată, iar recoltarea culturilor de grupa I: orzul, mazărea şi rapiţa a fost finalizată cu succes. Perioada de recoltare a constituit circa 30 de zile, din cauza ploilor din lunile iulie-august.

Problemele de bază care au apărut în perioada recoltării sunt precipitaţiile atestate în a treia decadă a lunii iunie şi prima decadă a lunii iulie curent. În zona de Nord a țării,  recoltarea culturilor sus-menţionate a demarat mai târziu, din cauza coacerii incomplete a culturilor.

Grâul de toamnă și primăvară a fost recoltat pe suprafața totală de 303, 0 mii ha şi s-a obținut un volum global de 1,16 mil. tone, productivitatea medie la 1 ha constituind 3,87 tone, cu 0,77 tone în creştere faţă de 2016.

Rezultate mai bune se înregistrează în zona de  Nord - 4,08 t/ha. Respectiv în raioanele: Ocniţa – 5, 0 t/ha de pe 3850 ha, Edineţ – 4,7 t/ha de pe suprafața de 6820 ha, Briceni – 4, 62 t/ha de pe 6500, 0 ha, Taraclia – 4,67 t/ha de pe suprafața de 10798 ha, Leova – 4, 42 t/ha de pe suprafața de 5366 ha. Rezultate mai joase comparativ cu media pe republică au obținut raioanele: Străşeni – 2, 9 t/ha de pe suprafața de 794 ha, Basarabeasca – 3, 2 t/ha de pe suprafața de 7903 ha, Sîngerei – 3,1 t/ha de pe suprafața 11000 ha.

Orzul de toamnă și primăvară a fost recoltat pe suprafața totală de 73, 2 mii ha şi s-a obținut un volum global de 248,2 mii. tone, productivitatea medie la ha constituind 3, 4 tone, cu 0, 4 tone în creştere faţă de 2016.

Mazărea a fost recoltată pe suprafața totală de 18, 8 mii ha şi s-a obținut un volum global de 50, 5 mii. tone, productivitatea medie la 1 ha constituind 2, 68 tone, cu 0, 18 tone în scădere faţă de 2016.

Rapiţa a fost recoltată pe suprafața totală de 29, 6 mii ha şi s-a obținut un volum global de 73,7 mii. tone, productivitatea medie la 1 ha constituind 2,5 tone, la fel ca şi în 2016.

Tehnica agricolă a fost pregătită pentru sezonul de recoltare, asigurînd recoltarea pe tot teritoriul republicii. Preponderent, producătorii agricoli au folosit următoarele combine performante pentru recoltarea cerealelor: New Holland, Claas, John Deere, Case, Deutz Fahr, Vector, dar şi, în număr mai redus, combinele SK-5 „Niva”. În primul rând au fost recoltate suprafeţele mari, iar apoi cele mici. Deficit de combine pentru recoltare nu a fost atestat.

Soiurile de culturi agricole de grupa I şi rapiţă, semănate de către producătorii agricoli sunt în proporţie de 15 la sută - autohtone şi 85 la sută  de selecţie străină: România, Ucraina, Franţa, Bulgaria etc. la grâu de toamnă şi orz de primăvară şi respectiv, în proporţie de: 6/94 la orz de toamnă, 9/91 la mazăre, 0/100 la rapiţă de toamnă.

Tehnologiile de cultivare au fost respectate în mare parte de către producătorii mari, fiind atestate la grâul de toamnă recolte de 5-7 tone/ha, media pe raion fiind mai mică din cauza gospodăriilor mici care nu-şi permit să procure la timp fertilizanţii şi produsele de uz fitosanitar, să aplice tehnologiile de conservare a solului No-Till și Mini-Till.

În unele raioane din Sudul republicii, UTA Găgăuzia, din cauza secetei din lunile august-septembrie terenul a fost pregătit mai târziu şi respectiv semănatul a avul loc mai tîrziu. Gospodăriile mari au respectat tehnologia de producere, la timp au fost incorporaţi în sol fertlizanţii. De asemenea, protecţia fitosanitară a fost petrecută în termeni optimi.

Conform estimărilor din 2016 suprafeţele agricole cu elemente de agricultură conservativă No-Till, Mini-Till constituie 200 mii ha, cu o creştere de 5% din suprafaţa totală arabilă în 2017. Din suprafeţele însămânţate cu culturi de I grupă şi rapiţă, în profil teritorial, aceste suprafeţe sunt repartizate în felul următor: 5-7% - în UTA Găgăuzia, 8-10%  la sud,  12-15%  la centru şi 35-40% la nordul republicii.

Totodată, conform datelor Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), la nivel mondial, producția de grâu ar putea fi de 744 milioane de tone, cu 1,8 la sută mai puțin decât în 2016. FAO a anunțat că, declinul se va înregistra în acest an, deoarece agricultorii din Statele Unite ale Americii au redus plantațiile de grâu, în favoarea culturilor mai scumpe. Cu toate acestea, mai multe țări din Uniunea Europeană, dar și Rusia, China și India vor recolta aceeași cantitate de grâu ca în 2016.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media