Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

La 10 iulie 2017, în cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobat proiectul de hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-202012 iulie 2017

La 10 iulie 2017, în cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobat proiectul de hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare  şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020

Prevederile acestei hotărîri asigură executarea pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.626 din 20 august 2011 „Cu privire la aprobarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020”.

Scopul acestuia constă în realizarea măsurilor de stopare a degradării şi de sporire a fertilităţii solurilor prin modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne şi a practicilor agricole prietenoase mediului.

Planul de acţiuni menționat include patru Obiective și acțiuni de implementare a acestora.

Astfel, instituțiile științifice din domeniu urmează să perfecționeze baza tehnico-ştiinţifică pentru asigurarea implementării rezultatelor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (reglementări tehnice pentru utilizare la elaborarea proiectelor lucrărilor de ameliorare a solurilor degradate, instrucțiuni metodice, recomandări etc.) și monitoringul solurilor irigate (evaluarea stării de calitate a solurilor irigate (indicii fizici, chimici, agrochimici, în dinamică).

De asemenea, se va crea sistemul informaţional al calităţii solurilor cu crearea băncii de date cu indicii stării de calitate (chimici, fizici, fizico-chimici, biologici) şi nota de bonitate a solurilor, inclusiv crearea hărţii digitale la scara 1:10000 pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, sunt planificate lucrări ce țin de stoparea formelor active de degradare a învelișului de sol (organizarea şi amenajarea antierozională, hidrologică a terenurilor agricole în pantă, drenarea-desecarea solurilor arabile cu exces de umiditate), aplicarea măsurilor de conservare și sporire a fertilității solurilor irigate, lucrări de fertilizare organică pentru aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solurilor întru ecologizarea producerii agricole, inclusiv carne, lapte și lucrări de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice).

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media