Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MADRM cu suportul UCIP IFAD a organizat o vizită de studiu în orașul Novaia Kahovca, regiunea Herson, Ucraina28 august 2017

În perioada 20-23 august curent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suportul UCIP IFAD a organizat o vizită de studiu cu privire la eficientizarea întregirii lanțului valoric la legume, în orașul Novaia Kahovca, regiunea Herson, Ucraina.

Scopul vizitei a fost familiarizarea și preluarea bunelor practici de producere și procesare a legumelor, precum și modalitățile de crearea a parteneriatelor între agenții economici ai acestui lanț valoric pentru o colaborare mai eficientă și obținerea beneficiilor reciproce. În cadrul vizitei au participat reprezentanți ai ministerului, producători de legume, reprezentanți ai fabricilor de conserve și Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM (10 persoane).

Pe parcursul a 3 zile, participanții au vizitat laboratorul Companiei АГРОАНАЛИЗ, care este format din mai multe departamente: fitopatologie, bacteriologie, helmintologie și pedologie, unde se efectuează o gamă largă de analize ale probelor de sol și de plante pentru a determina proprietățile solului și organismele dăunătoare pentru culturi, la toate etapele de vegetație. După 3-4 zile, specialiștii prezintă un raport cu rezultatele obținute și recomandări privind aplicarea îngrășămintelor minerale, măsurile necesare pentru ameliorarea și îmbunătățirea solului, iar determinarea exactă a speciilor fungilor fitopatogeni, a bacteriilor, a nematodelor la etapele inițiale de infectare permit selectarea celor mai eficiente măsuri de combatere și control.

De asemenea, a fost vizitată fabrica de conserve a Companiei „Чумак”, reprezentanții căreia s-au împărtășit cu experiența referitore la relațiile cu producătorii de legume și eforturile depuse de companie (școlarizarea producătorilor peste hotare, angajarea agronomilor pentru monitorizarea procesului de cultivare, susținerea financiară a producătorilor la procurarea semințelor sau fertilizanților, după caz), pentru a ajunge în ziua de azi la un parteneriat bazat pe încredere, loialitate și solidaritate indiferent de prețurile de pe piață.

Au fost efectuate mai multe deplasări în câmp, unde participanții au putut observa recoltarea mecanizată a roșiilor pentru procesare, diferența dintre irigarea prin picurare la suprafață și irigarea subterană, la diverse culturi ca: porumbul, soia, lucerna, zmeura, ceapa, morcovul, vânăta, roșiile etc. Producătorii ucraineni au comunicat despre eficiența utilizării irigării subterane, prin obținerea unei productivități mai înalte, economisirea apei, energiei, eficiența în menținerea unei agrotehnici bune ș.a. Chiar dacă inițial necesită cheltuieli mai mari, merită, deoarece durata de exploatare este de 10-20 ani.

Pentru obținerea performanței la cultivarea legumelor, dar și a altor culturi, este importantă consultanța privind aplicarea tehnologiilor moderne începând cu analiza solului, prelucrarea corectă a terenurilor, utilizarea semințelor calitative, respectarea tehnologiei de producere, irigarea, dar nu în ultimul rând și relațiile bune de colaborare dintre agenții economici, fie producători, procesatori sau comercianți. Respectarea acestor cerințe le-au permis producătorilor ucraineni să obțină recolte bogate, de exemplu 105-140 tone de tomate la hectar (destinate prelucrării).