Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Protecția plantelor- realizări și perspectiveÎn perioada 11-13 iulie 2017, la Chișinău se desfășoară seminarul regional de consultare pentru Europa și Asia Centrală cu tematica „Aspectele privind managementul integrat al organismelor dăunătoare în regiune”, organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în colaborare cu FAO, prezidat de Vasile Luca, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Seminarul de talie internațională (Ungaria, Ucraina, Armenia și Georgia), este continuarea proiectului TCP/MOL/3502 „Suport pentru implementarea Managementul Integrat al organismelor dăunătoare în Republica Moldova”.

La seminar participă specialiști din țările Uniunii Europene (Ungaria), Parteneriatului Estic (Ucarina, Georgia și Armenia), inclusiv de la MAIA și din cadrul instituțiilor naționale de cercetare științifică și didactică universitară din domeniul protecției plantelor.

Obiectivul prioritar al Seminarului îl constituite prezentarea și dezbateri asupra proiectului Programului național de protecție integrată a plantelor pentru anii 2018-2027, document de politici elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu asistența experților FAO, proiect înalt apreciat de către experții internaționali în cadrul discuțiilor. După definitivare proiectul va fi prezentat Guvernului Republicii Moldova spre aprobare.

În cadrul Seminarului au fost discutate rapoarte cu referință la:

- activitățile FAO privind Managementul Integrat al organismelor dăunătoare în regiune, inclusiv în Republica Moldova;

- aplicarea Managementul Integrat al organismelor dăunătoare în țările Uniunii Europene, inclusiv după modelul Ungariei;

- sarcinile și funcțiile instuției Camerei Maghiare a profesioniștilor ingineri-agronomi și doctorilor în protecția plantelor;

- schimbul de experiență în domeniul protecției plantelor între specialiștii din țările participante – Armenia, Georgia, Ucraina și Republica Moldova. 

În cadrul Seminarului s-au identificat lacunele și problemele Managementului Integrat al organismelor dăunătoare la nivel național și regional.

În partea a doua a Seminarului FAO a prezentat documentul unui nou proiect „Consolidarea capacităților micilor producători în vederea susținerii cultivării culturilor bacifere”, planificat pentru implementare în perioada următoare.

Seminarul lansat se va finaliza pe data de 13 iulie cu o vizită a participanților la Școala de cîmp a fermierului din raionul Anenii Noi.