Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Serviciul logistică şi achiziţii publiceFuncția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef serviciu Victor Hariton 720 022 210 408 victor.hariton@maia.gov.md
Specialist principal Andrei Cătănoi 720 022 210 408 andrei.catanoi@maia.gov.md