Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

auditor intern al Direcției audit intern

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

Ana Radu