Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de consultant în cadrul Direcției politici de producție, procesare, reglementări de calitate a produselor animale

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la concurs

comentarii

1

Ștefan Corețchi

 

2

Natalia Croitoru

 

3

Viorica Țurcanu

 

 

 

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 02.03.2017, ora 1000 în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, bir. 405.