Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la interviul din cadrul concursului pentru

 ocuparea funcţiei publice vacante

de consultant în cadrul Direcției politici de producție, procesare, reglementări de calitate a produselor animale

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatţilor admişi la concurs

1

Viorica Țurcanu

Se stabileşte data de 03.03.2017, ora 10.00 pentru susținerea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante, în bir. 513, et. 5, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162.