Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef în Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară

Nr.d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Vitalie Dragan

2

Ana Negruța