Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de consultant principal al  Secției administrarea patrimoniului de stat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului de stat și fondului funciar

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Ion Poiată