Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de șef al  Direcției siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Vitalie Dragan