Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Numele candidatului

admis la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de consultant al Secţiei produse de fitotehnie din cadrul Direcţiei politici de producţie, procesare şi reglementări de calitate a produselor vegetale

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului admis la concurs

comentarii

1

Marin Grama