Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Întreprinderile din sectorul fitotehnieÎntreprinderi din sectorul fitotehnie

Nr. d/o

Denumirea întreprinderii de stat

Adresa juridică

Director/Administrator

Contacte

1

2

3

4

5

1

Gospodăria Agricolă de Stat “Flori”  

mun. Chişinău, or. Sângera, str. Florilor, 26

Vasile Saghin

022-41-39-02
022-41-39-03

2

Întreprinderea Agricolă de Stat “Vivaflora” 

mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 3

Vasile Saghin(contract de mandat)

069317946

3

Î.S. “Protecţia Plantelor”  

or. Durleşti, str. Cartuşa, 77                                  

Ivan Mihalachi

079100753

4

Î.S. Institutul de Proiectări “Indalproiect” 

mun. Chişinău, bd. Cuza Vodă, 5/1

Valeriu Maţco

022-52-32-05

5

Î.S. "Staţiunea Didactico-Experimentală „Chetrosu"

r-nul. Anenii Noi, s. Chetrosu

Viorel Cociug

0-265-32-133

6

Î.S. „Staţiunea Didactico Experimentală "Criuleni"

r-nul Criuleni, s.Slobozia Duşca

Andrei Şandrovschi

0-248-74-229

7

Î.S. „Staţiunea Didactico- Experimentală “Petricani” 

mun. Chişinău, şos. Balcani, 7

Andrei Șandrovschi

 

8

Întreprinderea agricolă de stat  “Dumbrava Vest”

mun. Chişinău, str. Uzinelor, 209/1

Vasile Saghin

079655309

9

Î.S. „Centrul de standardizare şi experimentarea calităţii producţiei de conserve”

mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19

Nadejda Ulianovschi

022-47-71-93

10

Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie  

r-nul. Sîngerei, s. Biruinţa, str.Independenţei, 1

Valeriu Bologan

069953404

11

Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor 

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 16A

Vladimir Moşoi

www.pesticide-md.com     

022-63-90-02
022-55-30-58

12

Î.S. "Centrul de Carantină Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”

mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 4

Nicanor Cernauţan

022-47-96-27
022-47-97-46

13

Î.S. "Staţiunea Tehnologico - Experimentală Paşcani"

r-nul. Criuleni, s. Paşcani

Alexandru Erhan

022-28-50-55
022-24-14-89

14

Î.S. "Staţiunea Tehnologico Experimentală Bălţi"

mun. Bălţi , str. Viilor, 8 

Pavel Cernev

0-231-30-218

15

Î.S. "Staţiunea Tehnologico Experimentală Maximovca"

r-nul. Anenii Noi, s. Maximovca

Viorel Cociug

022-35-92-78
022-35-93-51