Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

INVITAȚIE DE PARTICIPARE La concursul privind selectarea prestatorului de servicii pentru Colectarea datelor privind evaluarea impactului anual al proiectului IFAD VDetaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare RFSADP/15/02. Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md