Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

INVITAȚIE DE PARTICIPARE-La concursul privind selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unui IT software pentru sistemul de management integratDetaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: http://www.ifad.md/achizitii/. Întrebările privitoare la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md.