Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Invitație la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertei de prețuri a serviciilor de traducere din limba română în limba rusăMinisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare invită operatorii economici să participe la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertei de prețuri a serviciilor de traducere din limba română în limba rusă nr. 15/00623, ce va avea loc la data de 23.03.2015 ora 11:00, bir. 617. Telefon de contact: (022) 211-553.