Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

LEGE Nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor