Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la concursul privind Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire a tinerilor antreprenori în domeniului financiar-contabil și managerialINVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire a tinerilor antreprenori în domeniului financiar-contabil și managerial

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD urmează să selecteze un prestator de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire în următoarele domenii:

  • Managementului afacerii în întreprinderile agricole (cu durata de 1 zi)
  • Managementul financiar-contabil în întreprinderile agricole (cu durata de 2 zile) 

Seminarele vor fi organizate în perioada iulie - noiembrie 2017.

Ofertantul va aplica obligatoriu pentru organizarea seminarelor pentru ambele domenii

Seminarele vor fi organizate regional: Nord, Centru, Sud, fiind asigurată acoperirea tuturor raioanelor din zonă în care tinerii antreprenori – beneficiarii programelor IFAD își desfășoară activitatea.  O companie poate aplica pentru una sau mai multe regiuni.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 39/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md