Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor        IFAD în Republica Moldova

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea studiului privind practicile agriculturii conservative în Republica Moldova

UCIP-IFAD și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va selecta un prestator de servicii sau consorțiu din doi prestatori pentru elaborarea studiului privind practicile Agriculturii Conservative în RM.

Oferta va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de 05 iulie 2017, ora 17:00.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: http://www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 42/17/PRRECI. Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md.