Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Modificarea documentelor de licitatie publica pentru achiziţionarea merelorÎn temeiul art. 38 alin. (2) din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice, Ministerul introduce următoarele modificări.
I. Documentaţia standard pentru realizarea licitaţiilor publice nr. 1656/14;1667/14; 1668/14; 1676/14 ; 1669/14; 1672/14; 1666/14; 1670/14; 1673/14; 1675/14; 1665/14; 1671/14; 1677/14; 1674/14; 1664/14; 1663/14 ; 1649/14; 1646/14; 1648/14; 1662/14; 1655/14; 1647/14; 1661/14; 1650/14; 1653/14; 1652/14; 1651/14; 1644/14; 1645/14; 1660/14; 1643/14; 1657/14; 1654/14; 1659/14; 1658/14 se modifică şi completează după cum urmează:

a) Tabelul nr.1 din invitaţiile se completează în final cu următorul rînd:

Distribuţia:

merele vor fi distribuite eşalonat odată la două săptămîni către instituţiile de învăţămînt şi unităţile militare, în părţi egale din cantitatea totală pe fiecare instituţie sau unitate militară.

b) În Formularul Informativ (F3.3), pct. 1.9., Documentele obligatorii, alin. 7. va avea următorul cuprins:

„7. Lista cu numerele cadastrale a terenurilor pe care sunt amplasate plantaţiile de mere”

II Documentele de licitaţie publică nr. 1672/14, se modifică după cum urmează:

În tabelul Lista bunurilor şi graficul livrării (F4.1),

a) după punctul 6, se introduce:

61

03222321-9

Mere

3198

or. Călăraş, şcoala primară

20.09.2014

10.12.2014

b) după punctul 62, se introduce :

621

03222321-9

Mere

595

s. Buda, şcoala primară

20.09.2014

10.12.2014

c) se exclude: Punctul 25; 31; 64.

III. Documentele de licitaţie publică nr. 1662/14 din 10.09.2014, se modifică după cum urmează:

În tabelul Lista bunurilor şi graficul livrării (F4.1), după punctul 22, se introduce:

221

03222321-9

Mere

401

s. Gangura, grădiniţa

20.09.2014

10.12.2014

IV. Documentele de licitaţie publică nr. 1676/14 din 09.09.2014, se modifică după cum urmează:

          Lista bunurilor şi graficul livrării (F4.1), se expune în redacţie nouă, conform anexei.

Anexa

LISTA BUNURILOR ŞI GRAFICUL LIVRĂRII (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către autoritatea contractantă, cu excepţia coloanei 9]

Numărul licitaţiei:

Data:

Alternativa nr.

Denumirea licitaţiei

Lot:

Pagina __din __

Nr. d/o

Codul

Bunurile solicitate

Cantitatea, kg

Locul destinaţiei finale

Data livrării

Cea mai devreme dată de livrare

Cea mai tîrzie dată de livrare

Data de livrare a ofertantului

[va fi indicată de către ofertant]

1

2

3

5

6

7

8

9

Lotul 1: Briceni

03222321-9

Mere

2828

or. Briceni, Liceul Teoretic Nr. 1

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

3423

or. Briceni, Liceul Teoretic "G.Vieru" Briceni

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1631

or. Briceni, Liceul Teoretic "Şevcenco "Briceni

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2089

or. Briceni, Grădiniţa nr. 1

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1181

or. Briceni, Grădiniţa nr. 2

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1053

or. Briceni, Grădiniţa nr. 3

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2049

s. Beleavinți, Liceul Teoretic Beleavinţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

402

s. Beleavinți, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

3768

s. Caracuşenii Vechi, Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

707

s. Caracuşenii Vechi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1808

s. Colicăuţi, Liceul Teoretic Colicăuți

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

876

s. Colicăuţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

4178

s. Corjeuţi, Liceul Teoretic Corjeuţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2909

s. Corjeuţi, Gimnaziul Corjeuţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1020

s. Corjeuţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2892

s. Cotiujeni, Liceul Teoretic Cotiujeni

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

876

s. Cotiujeni, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1607

s. Drepcauţi, Liceul Teoretic Drepcauţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

578

s. Drepcauţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

3069

s. Grimăncăuţi, Liceul Teoretic Grimăncăuţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1061

s. Grimăncăuţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2177

s. Larga, Liceul Teoretic Larga

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1229

s. Larga, Gimnaziul Larga

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

418

s. Larga, Grădiniţa nr. 1

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

354

s. Larga, Grădiniţa nr. 3

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

434

s. Larga, Grădiniţa nr. 4

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2587

or. Lipcani, Liceul Teoretic Lipcani

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1398

or. Lipcani, Gimnaziul Lipcani

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1446

or. Lipcani, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2563

s. Tabani, Liceul Teoretic Tabani

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

651

s. Tabani, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

2121

s. Teţcani, Liceul Teoretic Teţcani

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

803

s. Teţcani, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1784

s. Trebisăuţi, Liceul Teoretic Trebisauţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

418

s. Trebisăuţi, Gradiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1486

s. Balasineşti, Gimnaziul Balasineşti

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

498

s. Balasineşti, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

329

s. Balcauţi, Gimnaziul grădiniţă Balcauţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

795

s. Berlinţi, Gimnaziul Berlinţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

281

s. Berlinţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1125

s. Bogdaneşti, Gimnaziul Bogdaneşti

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

482

s. Bogdaneşti, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

442

s. Bolboaca, Gimnaziul Bolboaca

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

177

s. Bolboaca, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1221

s. Coteala, Gimnaziul Coteala

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

562

s. Coteala, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

972

s. Criva, Gimnaziul Criva

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

281

s. Criva, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1245

s. Halahora de Sus, Gimnaziul Halahora de Sus

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

386

s. Halahora de Sus, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

627

s. Hlina, Gimnaziul Hlina

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

378

s. Hlina, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

908

s. Mărcăuţi, Gimnaziul Mărcăuţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

305

s. Mărcăuţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

611

s. Medveja, Gimnaziul Medveja

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

321

s. Medveja, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

345

s. Mihaileni Gimnaziu-grădiniţă Mihaileni

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

145

s. Grozniţa, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1165

s. Pererita, Gimnaziul Pererita

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

482

s. Pererita, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

1639

s. Șireuți, Gimnaziul Șireuți

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

530

s. Șireuți, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

755

s. Slobozia-Şireuţi, Gimnaziul Slobozia-Şireuţi

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

321

s. Slobozia-Şireuţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

145

s. Bălcăuţi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

153

s. Trestieni, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

201

s. Trestieni, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

03222321-9

Mere

129

s. Caracuşenii Noi, Grădiniţa

 20.09.2014

 10.12.2014

 

 

Totodată, în legătură cu modificările introduse, termenul limita de prezentare a ofertelor se extind respectiv:
licitatiile publice preconizate pentru data de 09.09.2014 vor avea loc la data de 16.09.2014, iar licitatiile publice preconizate pentru data de 10.09.2014 vor avea loc la data de 17.09.2014.