Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Notă informativă privind estimările asupra producţiei globale şi volumului de procesare a strugurilor în anul 2017Conform datelor prealabile suprafaţa plantaţiilor viticole în toate categoriile de gospodării, inclusiv şi cele auxiliare ale populaţiei, la începutul anului  2017, constituia 135,1 mii ha, din ele pe rod 128,7 mii ha.

În baza analizei rezultatelor obţinute şi tendinţelor înregistrate în ultimii ani, pronosticul  producţiei  globale de struguri  pentru anul curent este la nivel de 620 mii tone, inclusiv de soiuri pentru masă - 110 mii tone.

În gospodăriile producţie marfă (CAP, SA, SRL, GŢ) suprafaţa viilor  se estimează la cca  87,3 mii ha, din care pe rod – cca 81,5 mii ha. Producătorii mici de struguri (GŢ, P/F) gestionează  peste 60 la sută din suprafaţa menţionată.

În categoria respectivă de gospodării  se preconizează obţinerea unei producţii globale de struguri de cca 410 mii tone, inclusiv de soiuri pentru masă – 90,0 mii tone , soiuri europene pentru vin – 280 mii tone, soiuri de tip „Isabella” – 30 mii tone.

La procesare vor fi direcţionaţi  cca 300 mii tone de struguri ( 280 mii tone  de soiuri europene şi cca 20 mii tone de soiuri de tip „Isabella”).

Condiţiile climatice, înregistrate pînă în prezent, în fond, sunt favorabile pentru creşterea şi fructificarea viţei de vie. Totodată, suma temperaturilor active pentru dezvoltarea viţei de vie  este mai mică ca anul precedent, fiind atestată  o întîrziere a fazei de creştere a boabelor  de cca o săptămînă. În cazul cînd, în următoarele 3-4 sâptămîni  vor fi temperaturi mai înalte de 300 C, această întrîrziere va fi depăşită şi  recoltarea soiurilor de struguri pentru masă timpurii va începe în prima decadă a lunii august.

Starea fitosanitară a plantaţiilor viticole, în ansamblu,  este normală, nefiind constatate cazuri de afectare de principalele boli criptogamice ( mana şi făinarea), deşi  condiţiile pentru dezvoltarea acestora au fost destul de favorabile. Reieşind din condiţiile înregistrate, gospodăriile viticole au efectuat deja  cîte 5 tratamente chimice contra bolilor. În raport cu anul precedent, în anul curent va fi necesară efectuarea, cu cel puţin, a două tratamente suplimentare.

În scopul întreprinderii acţiunilor de rigoare în vederea organizării recoltării strugurilor în condiţiile anului curent, Ministerul a solicitat direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţiei prezentarea informaţiei privind pronosticul producţiei globale de struguri sub aspect teritorial-administrativ. De asemenea, a fost solicitate şi unităţile vinicole să ofere informaţie referitor la intenţiile de procesare a strugurilor de soiuri pentru vin.

Problemele ce ţin de situaţia în sectorul vitivinicol şi acţiunile ce se impun în vederea achiziţionării strugurilor pentru vin în condiţiile anului curent vor fi puse în discuţie la şedinţa ordinară a Consiliului pe filiera de produse „ Struguri şi produse procesate”, care va fi convocată pîna la finele lunii iulie.

    

Şef al Direcţiei politici  şi

reglementări în sectorul vitivinicol                                 Liliana Dascaliuc