Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Notă informativă privind executarea prevederilor actelor normative de către agenţii economici din domeniul vitivinicolÎn conformitate cu prevederile alin. (3), art. 266 din Legea „Viei şi Vinului” nr. 57 din 10.03.2006 precum şi cu prevederile pct. 186 din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”,  aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 356 din 11.06.2015, unităţile vitivinicole sînt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie de stocuri de vinuri şi de produse pe bază de must şi vin, pînă la data de 15 august al fiecărui an, cu indicarea stocurilor existente la data de 31 iulie al aceluiaşi an.

Declaraţia de stocuri se întocmeşte în trei exemplare, unul dintre care se depune la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, unul – la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, şi cel de-al treilea se păstrează la declarant.

 Ataşat, se prezintă:

  1. Lista unităţilor vitivinicole care şi-au onorat obligaţiunile prevăzute de legislaţie
  2. Lista unităţilor vitivinicole ce nu şi-au onorat obligaţiunile prevăzute de legislaţie