Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

În atenţia conducătorilor entităţilor agricole!19 iunie 2017

Reieşind din faptul că, în scurt timp va începe campania de recoltare a culturilor păioase, Ministerul Agriculturii şi Industrie Alimentare a elaborat recomandările de rigoare pentru conducătorii entităţilor agricole, privind organizarea bunei desfăşurări a campaniei de recoltare, reducerii pierderilor şi prevenirea incendiilor prin asigurarea pazei antiincendiare a recoltei crescute în anul curent. Pe această cale, recomandăm să fie aplicate următoarelor măsuri:

1. elaborarea şi realizarea măsurilor concrete pentru asigurarea pazei recoltei şi reducerii pierderilor de producţie agricolă;

2. organizarea serviciului de gardă non-stop al tehnicii de intervenţie, existente în gospodării şi la obiective, asigurând-o cu carburanţi şi lubrifianţi;

3. izolarea lanurilor ce urmează a fi recoltate prin fâşii arate lângă drumuri, masive păduroase, poduri şi căi ferate;

4. dotarea combinelor, camioanelor şi tractoarelor, antrenate în campania de recoltare, cu sisteme de eşapare a gazelor fierbinţi, instalaţii parascântei şi mijloace de primă intervenţie;

5. asigurarea controlului riguros a tuturor terenurilor destinate depozitării şi păstrării cerealelor şi furajerelor;

6. interzicerea fumatului şi a focului deschis pe lanuri, mirişti, arii, combine sau mijloacele de transport aflate în lan;

7. evacuarea paielor de pe mirişti în cel mult 2 zile de la finalizarea recoltării, în cazul când paiele sunt acumulate în bunker.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media