Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Dezbateri publice asupra proiectului Codului funciar9 iunie 2017

În incinta Consiliului Raional Cahul la data de 8 iunie curent, au avut loc dezbateri asupra proiectului de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Codului funciar”.

Dezbaterile au fost desfășurate de către Angela Dogotari, șef Direcție îmbunătățiri funciare și devoltare tehnologică din cadrul Ministerului Agriculturii, la care au participat și reprezentanți ai Direcțiilor Raionale Agricultură și Alimentație și Oficiilor Cadastrale Teritoriale, primarii, inginerii cadastrali, producători agricoli din raioanele Cahul, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia și Vulcănești.

Astfel, în cadrul dezbaterilor s-au discutat despre normele incluse în proiectul Codului funciar. Proiectul dat expune un nou cadru legislativ de reglementare a relaţiilor funciare, ținând cont de evoluția acestora și orientat spre înlăturarea lacunelor normative.

De asemenea, s-a discutat despre actele legislative ce au ca obiect relaţiile funciare și se propun a fi codificate în proiectul Codului funciar, despre normele ce reglementează: clasificarea terenurilor, competenţa Parlamentului, Guvernului, autorităților publice centrale și locale, proprietatea publică asupra terenurilor, proprietatea privată asupra terenurilor, obligaţiunile proprietarului și altor deținători de terenuri, clasificarea terenurilor, consolidarea terenurilor agricole, arenda terenurilor agricole, regimul juridic al terenurilor, normele cu privire la conservarea calităților solului, obligațiile privind măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole, controlul de stat asupra utilizării şi protecţiei terenurilor și răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei funciare.

Totodată, informăm că, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va desfășura dezbateri pe marginea proiectului Codului funciar și în alte raioane ale țării.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media