Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

S-a demarat prima rundă de discuții privind aprobarea Cataloagelor Uniunii Europene pentru varietățile de plante agricole, fertilizanți și pesticide29 mai 2017

La 29 mai 2017, s-a demarat prima rundă de discuții  privind aprobarea Cataloagelor Uniunii Europene pentru varietățile de plante agricole, fertilizanți și pesticide.

La ședința organizată sub egida viceministrului Iurie Ușurelu au participat savanți notorii din toate instituțiile științifice agricole ale țării, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, conducerea ANSA și conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Au fost discutate întrebări privind testarea standard a soiurilor noi introduse, testarea în condiții de producere, drepturile de autor, inclusiv partea financiară, problema menținătorului în condițiile Republicii Moldova.

Majoritatea savanților au fost de părere că sistemul actual de testare trebuie menținut, dar trebuie modernizat și perfecționat.

În final, s-a decis să fie organizată a doua rundă de discuții la care să participe pe larg producătorii agricoli interesați (ședința a fost stabilită pentru 2 iunie 2017).

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media