Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Republica Moldova INVITAȚIE DE PARTICIPARE La concursul privind selectarea prestatorului de servicii pentru Elaborarea proiectelor de reabilitare/înființare a învelișurilor deDetaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare PRRECI/15/05. Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md