Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

A fost evaluată situaţia în sectorul agricol din raionul Cahul18 iulie 2017

La 14 iulie curent, Liliana Dascaliuc,  șefa Direcţie Politici şi reglementări în sectorul vitivinicol a efectuat o deplasare în Cahul, pentru a se documenta cu privire la situaţia în sectorul agricol în raionului respectiv.

Culturile de câmp, în anul 2017, ocupă o suprafață totală de 31177 ha și la momentul vizitei, recoltarea este efectuată pe o suprafaţă de peste 8216 ha, ceea ce constituie circa 26 la sută din suprafaţa preconizată. Ritmurile nu prea înalte de recoltare au fost cauzate de ploile abundente frecvente în raion, în ultima perioadă. Însă, specialiștii Direcției agricultură și dezvoltare economică (Janeta Ghețiu, Vladimir Moldovanu) au asigurat, culturile vor fi recoltate la timp (în decursul a două săptămâni), fiind antrenate cele peste 100 de combine.

La data de 13 iulie datele despre recoltare:

Nr

d/o

Specificarea

Suprafața

însămînțată, ha

Recoltat,

ha

%

Recoltat,

tone

t/ ha

1

Culturi de grupă I

 

 

 

 

 

 

grâu de toamnă

16876

   1200

7,2

4169

3,5

 

grâu de primăvară

81

-

 

 

 

 

orz de toamnă

4883

2589

53,1

8231

3,2

 

orz de primăvară

2143

469

21,9

1053

2,2

 

mazăre

1765

1442

81,7

2740

1,9

 

ovăz

378

31

8,2

62   

2,0

 

amestec de păioase

183

12

6,6

23

1,9

 

rapiță

4715

2483

52,7

5649

2,3

 

altele

153

-

 

 

 

 

Total

31177

8216

26,4

21927

2,67

Totodată, pe unele câmpuri de cereale, gradul de îmburuienire va fi în creştere şi, respectiv, va apărea necesitatea de a efectua recoltarea în două faze.

De asemenea, majoritatea producătorilor au menţionat, că din cauza ploilor frecvente, înainte şi în timpul recoltării, calitatea grâului este mai scăzută decât în unul 2016, deşi au efectuat la timp fertilizarea de primăvară a semănăturilor.

Din discuții cu companiile exportatoare - achiziţionarea cerealelor din prima grupă a demarat. La grâul de toamnă preţurile variază între 2,4-2,6 lei/kg, la orz – 2,2-2,4 lei/kg, la mazăre – 3,4 - 3,6 lei/kg şi la rapiţă – 6,4- 6,6 lei/ha.

Informația despre celelalte culturi colectate:

Nr

d/o

Specificarea

Plantații, ha

Plantați

pe rod, ha

Suprafața recoltată,

ha

 

%

Volumul

global, tone

t/ ha

2

Legume în câmp deschis

   102

 

 

 

 

 

 

Cartofi  pentru consum

 5

-

2

40,0

29

14,5

3

Pomicole Sâmburoase

1677

1421

119

8,4

256

2,2

 

cireș

42

19

17,5

92,1

31

1,8

 

cais

91

50

23

46,0

20

0,9

 

piersic

1042

979

78,5

8,1

205

2,6

Cu referinţă la alte culturi de câmp (porumbul, floarea-soarelui), starea semănăturilor este relativ bună şi foarte bună, recolta estimativă urmând a fi mai înaltă ca în anul precedent (excepție fiind suprafețele afectate de grindina din 21-23 iunie curent, informație prezentată anterior).

În cadrul deplasării, Liliana Dascaliuc, șefa Direcţie Politici şi reglementări în sectorul vitivinicol a vizitat și câteva suprafețe afectate de grindina din 21-23 iunie curent, mai exact: plantații de floarea-soarelui din satele Albota și Moscovei, plantații viticole din satele Lucești și Moscovei. Plantele de floarea-soarelui, care nu au fost rupte de grindină, s-au cicatrizat și și-au revenit însă, pe motiv că cresc cu o treapta mai jos (înclinate) vor fi dificultăți la colectare și recolta va fi de 15-20 la sută mai redusă. Plantațiile viticole sunt mai rău – suprafața foliară și-a revenit, pe când strugurii sunt traumatizați considerabil – se estimează o pierdere de struguri de 30-50 la sută, în plantațiile din Moscovei și 20-30 la sută în cele din Lucești. Îndată după grindină, plantațiile viticole au fost tratate pentru a preveni apariția bolilor și vătămătorilor. S-a reliefat, că una din masurile de minimalizare a cheltuielilor suportate de către producători să fie scutirea sau reducerea plății impozitului funciar care este de competența Consiliilor locale.

Totodată, celelalte plantații viticole arată foarte bine, situaţia fitosanitară în viile pe rod este în fond satisfăcătoare, iar recolta de struguri se aşteaptă la nivelul anului 2016. Până în prezent au fost efectuate 5-6 tratamente contra bolilor şi dăunătorilor viţei de vie. Recolta de struguri, în plantaţiile vizitate, estimativ, constituie 10-12t/ha.

În aceiași deplasare a fost vizitată și Lunca Prutului (suprafețele cultivate) și, repetat, de către producători, s-a ridicat întrebarea cu desecare. În rezultatul ploilor abundente de 2 zile se aflau inundate cca 1800 ha, care în mare măsură a fost influențată de scurgerea apelor de pe terenurile adiacente luncii Prutului şi revărsarea râuleţelor afluente. Însă, o cauză indiscutabilă este şi starea canalelor de evacuare a apei, proprietate a statului, care de mulţi ani nu au fost renovate (curăţate şi adâncite).

Suprafața terenurilor agricole în permanență inundate (cca 3100 ha) sunt amplasate în extravilanul localităţilor Crihana Veche, Roşu, Andruşul de Jos şi Cucoara din r-nul Cahul. Pentru redresarea situației create, se cer eforturi conjugate din partea a mai multe autorități responsabile.

O altă întrebare abordată a fost legată de cerinţele Regulamentului privind acordarea mijloacelor Fondului național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin HG 455/2017, privind deţinerea obligatorie a unui certificat de studii şi înregistrarea plantaţiilor viticole în cazul defrişării viilor îmbătrânite şi lipsei altor plantaţii. A fost propus ca specialiștii din Consiliul raional să acumuleze toate adresările din Primării și să înainteze către minister un demers.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media