Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Opțiuni noi pentru garantarea creditelor în agricultură21 iulie 2017

Joi, 20 iulie 2017, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Accesul la finanțe în sectorul agricol” cu suportul proiectului ”Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)”, finanțat de Uniunea Europeană.

Evenimentul a avut loc în incinta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (sala de conferințe) și a adunat mai mult de 75 participanți, care reprezintă tot spectrul ecosistemului antreprenorial agricol: ministerele de resort, băncile comerciale și organizațiile de micro-finanțare, instituțiile publice responsabile de dezvoltarea și finanțarea întreprinderilor agricole, asociațiile de fermieri, programele donatorilor și proiectele în agricultură, precum și mass-media.

Pentru majoritatea instituțiilor financiare, costul creditării directe a micilor fermieri din mediul rural este prohibitivă și aceste instituții nu doresc să finanțeze antreprenorii rurali din cauza cheltuielilor mari de tranzacționare și riscurilor asociate agriculturii, așa ca pierderea recoltei, bolile plantelor/animalelor și fluctuațiile pe piață. Lipsa financiară estimată în agricultură și industria alimentară constituie aproximativ 100 milioane Euro.

Mai mult decât atât, există dovezi că procentajul micilor afaceri agricole care se dezvoltă în companii de talie medie este foarte mic. Datele arată că 70% din investițiile în activele imobiliare din gospodăriile agricole sunt făcute din propriile mijloace financiare, lucru care demonstrează existența obstacolelor serioase în obținerea accesului la finanțare.

Respectiv, accesul la finanțe în sectorul agricol este clasificat printre cele mai semnificative obstacole în dezvoltarea unui sector productiv și competitiv. În acest context, obiectivul atelierului de lucru a fost de a explora soluții și bune practici din UE, care ar facilita accesul la finanțe în agricultură.

Cuvântul de deschidere a fost oferit de Iurie Ușurelu, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și Aneil Singh, șeful Secției Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

În cadrul acestui atelier de lucru, principalii vorbitori au fost Viorica Cerbusca, expert financiar, care a prezentat rezultatele studiului „Accesul la finanțe în sectorul agricol” în vederea identificării noilor instrumente financiare care pot contribui la dezvoltarea ulterioară a activității agricole și consolidarea afacerilor agro-alimentare, și Samuil Shiderov, expert financiar în Fondurile de Garantare, care a prezentat rezultatele studiului de fezabilitate privind instituirea „Fondului de Garantare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală” pentru Republica Moldova.

Comunitatea de fermieri și-a exprimat opiniile privind tematica respectivă prin intermediul a trei vorbitori, Strelciuc Gheorghe, SRL Pohoarna Agro, Scripnic Iurie, SRL Siviagro-Com și  Talmaci Andrian, SRL Agrocimtal, pe când Svetlana Brumarel, director financiar al UCIP-IFAD, a vorbit despre aspectele programelor oferite de donatori pentru domeniul agricol în Republica Moldova. Oportunitățile și provocările pe care le întâmpină sectorul bancar în finanțarea sectorului agricol au fost demonstrate de Ghenadie Beldiga, șef al Direcției vânzări și credite IMM, și Alexandra Lacusta, șef de Secție, Mobiasbanca.

Prezentările au fost urmate de o discuție în format de masă rotundă, lucru ce a oferit tuturor participanților posibilitatea de a face comentarii, remarci sau recomandări, și chiar de a împărtăși propriile puncte de vedere în cadrul unui proces de feedback.

În discursul său de încheiere, Iurie Ușurelu, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a concluzionat că „noul Fond de Garantare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală” poate sprijini și încuraja competitivitatea întreprinderilor micro, mici și medii în sectoarele agricol și agro-alimentar. Colaborând cu instituțiile financiare, Fondul de Garantare va acoperi până la 80% din împrumuturi, asigurând faptul că fermierii vor beneficia de împrumuturi mai ieftine și vor oferi gaj mai mic”.

Aneil Singh, șef al Secției Cooperare din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat înalt organizarea acestui atelier de lucru privind accesul la finanțe în sectorul agricol și de dezvoltare rurală, menționând că „este esențial de a aduce actorii publici și privați împreună, pentru a asigura că barierele identificate de sectorul public vor fi discutate în mod direct și deschis cu sectorul privat. Ulterior, acesta va putea acționa în calitate de pioner și va încerca să dezvolte noi soluții, noi produse”.

Scopul final al acestui proiect este de genera rezultate măsurabile pentru fermierii moldoveni și cetățenii acestei țări.

Serviciul de Informare și Comunicare Mass-media

 

Informație generală:

Agricultura a fost întotdeauna un sector important pentru economia Republicii Moldova. În anul 2014, aproximativ 60% din populația totală locuia în mediul rural. În anul 2015, agricultura reprezenta aproximativ 16% din PIB, 40% din exporturile țării și 31,7% din totalul angajărilor în câmpul de muncă. Pe de altă parte, doar 7% din creditarea oferită de către bănci este direcționată către sectorul dat. Criza din sectorul bancar a avut drept consecință o deteriorare și mai acută a condițiilor de creditare.

Scopul proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială – Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)" este de a acorda suport MAIA și agențiilor sale subordonate, precum și ANSA, în procesul de realizare a obiectivelor generale prevăzute în Programul de Suport Bugetar ENPARD prin a) îmbunătățirea elaborării și implementării politicilor agricole și de dezvoltare rurală, precum și sprijinirea coordonării acestora cu părțile interesate, b) îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor în domeniul competitivității sectorului agro-alimentar prin restructurarea și modernizarea acestuia, c) asigurarea managementului durabil al resurselor naturale, d) îmbunătățirea condițiilor de trai și lucru în mediul rural și e) sporirea gradului de angajare în câmpul muncii și posibilităților de obținere a veniturilor în mediul rural.