Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Un grup de specialiști moldoveni participă, în Italia, la cursuri de formare privind agricultura ecologică7 iulie 2017

La 3 iulie curent au început cursurile de formare profesională în domeniul producției agroalimentare ecologice, organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Direcția Generală de Migrație al Ministerului Muncii din Italia și se desfășoară în cadrul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari, secțiunea Italiană a CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes).

CIHEAM Bari este un centru de formare postuniversitară, de cercetare științifică aplicată și de proiectare a acțiunilor de parteneriat în cadrul programelor internaționale de cercetare și cooperare, care activează din 1970.

Acțiunile de cooperare și de cercetare vizează aspecte importante precum securitatea alimentară, reducerea sărăciei, consolidarea capacităților la nivel instituțional, utilizarea eficientă a resurselor naturale, îmbunătățirea producției și productivității agricole, promovarea agriculturii ecologice, dezvoltarea sistemelor alimentare durabile etc.

Cursurile sunt concepute pentru a oferi cunoștințe de bază în domeniul agriculturii ecologice personalului din cadrul autorităților care sunt responsabile de dezvoltare, promovare, supraveghere și controlul calității produselor agroalimentare ecologice.

Cursurile date se vor desfășura pe o perioadă de trei săptămâni (144 ore de formare), cu începere de la 3 până la 22 iulie 2017 și vor include cursuri teoretice și practice, precum și activități de teren și laborator, axate pe următoarele subiecte:

 Introducere în agricultura ecologică: principii, istorie, biodiversitate, ecologie;

 Managementul fertilității;

 Managementul condițiilor de mediu;

 Cadrul legislativ european privind producția, etichetarea, importul din țări terțe. Cadrul legal în alte țări;

 Cadrul legal privind controlul și certificarea, inclusiv vizite la întreprinderi și organismele de control.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media