Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice publice temporar vacante

de consultant al Serviciului producție ecologică și produse de origine

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

comentarii

1

Daniela Motricală