Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de consultant principal în Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

comentarii

1

Alina Jalbă

 

2

Radu Olaru