Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de auditor intern al Direcției audit intern

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

1

Doina Ciurea

2

Marin Berdan

3

Ana Radu

4

Ghenadie Nedelea

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 14.02.2017, ora 1500 în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, bir. 405.